Fara í efni

VINN3GH08 - Verknám á sérdeildum

geðhjúkrun, heilsugæsla

Einingafjöldi: 8
Þrep: 3
Forkröfur: VINN3ÖH08
Vinnustaðanámið/verknámið fer fram á sérdeildum s.s. gjörgæsludeildum, kvennadeild, endurhæfingardeildum, líknardeildum, geðdeildum eða heilsugælustöðvum og í heimahjúkrun. Kennari áfangans, sjúkraliði/leiðbeinandi og deildarstjóri bera sameiginlega ábyrgð á verklegu námi sjúkraliðanema. Nemandinn skal skipuleggja hjúkrunarstörf sín í samvinnu við leiðbeinanda og geta yfirfært bóklega þekkingu á hjúkrunarviðfangsefni sem hann vinnur við á deildinni. Nemandinn skal fá þjálfun í því að vinna sjálfstætt, sýna frumkvæði og forgangsraða verkefnum sínum með þarfir skjólstæðinga að leiðarljósi. Nemandinn fylgir leiðbeinanda við öll almenn störf sjúkraliða. Í upphafi tímabils setur nemandinn sér persónuleg og fagleg markmið um verknámið. Á meðan á verknámi stendur skal nemandinn fylla út gátlista og ferilbók um unna verkþætti.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægi heildrænnar hjúkrunar
 • helstu þáttum sem hafa áhrif á heilsu og lífsgæði skjólstæðinga
 • helstu hjálpartækjum sem notuð eru í hjúkrunarstörfum
 • faglegri umhyggju og samskiptum í hjúkrunarstörfum
 • mikilvægi eftirlits og mats á líkamlegu og andlegu ástandi skjólstæðinga
 • mælitækjum og öðrum hjúkrunargögnum sem notuð eru
 • sjálfsákvörðunarrétti og réttindum sjúklinga samkvæmt lögum
 • mikilvægi forgangsröðunar í hjúkrunarstörfum

Leikniviðmið

 • sýna skjólstæðingum og aðstandendum virðingu og faglega umhyggju
 • nota helstu hjálpartæki og hjúkrunargögn á viðeigandi hátt
 • taka þátt í þverfaglegri samvinnu heilbrigðisstétta
 • sýna frumkvæði og forgangsraða eigin störfum
 • skrá og vinna samkvæmt hjúkrunarferli

Hæfnisviðmið

 • velja viðeigandi hjúkrunarmeðferð hverju sinni og geta rökstutt hana
 • virða og rökstyðja mikilvægi þagnarskyldu og mikilvægi trúnaðar
 • sýna hæfni í samskiptum og samstarfi við skjólstæðinga, aðstandendur þeirra og samstarfsfólk
 • leggja sitt að mörkum í þverfaglegri samvinnu
 • hjúkra sjúklingum við margbreytilegar aðstæður
 • útskýra mikilvægi þagnarskyldu og réttindi sjúklinga
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?