Fara í efni

HAGF2RÁ05 - Rekstrarhagfræði

efnahagur, rekstur fyrirtækja, áætlanagerð

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: engar
Fjallað er um rekstur fyrirtækja á Íslandi og rekstrarumhverfi þeirra. Farið er í grunnatriði hagfræðinnar sem varða nýtingu framleiðsluþáttanna og skilgreiningar mismunandi efnahagsheilda. Nemendur kynnast ýmsum aðferðum við flokkun fyrirtækja og kynna sér mismunandi rekstrarform. Farið er yfir helstu þætti er varða innra skipulag og ytri aðstæður fyrirtækja. Kynntar eru aðferðir við gerð framleiðsluferla, framleiðsluútreikninga, gerð rekstraráætlana, framlegðarútreikninga og arðsemisútreikninga. Fjallað er um markaðssetningu og stefnumótun. Áhersla er á að nemandinn tileinki sér gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð.

Þekkingarviðmið

 • viðskiptaumhverfi fyrirtækja á Íslandi
 • flokkun fyrirtækja eftir atvinnugreinum og rekstrarformum
 • umhverfi og starfsgrundvelli fyrirtækja
 • aðferðum sem notaðar eru í innra skipulagi fyrirtækja og framleiðslu
 • hugtökum í fjárhagslegum rekstri fyrirtækja, kostnaðargreiningu og gerð rekstraráætlana
 • grundvallarþáttum sem varða markaðssetningu
 • grundvallarþáttum sem varða stefnumótun

Leikniviðmið

 • flokka fyrirtæki með hliðsjón af helstu einkennum þeirra
 • lýsa framleiðslukerfum með flæðiriti og reikna út afkastagetu
 • gera rekstraráætlanir með heildaraðferð og framlegðaraðferð
 • reikna eigið verð vöru og hagkvæmustu framleiðslusamsetningu
 • reikna út arðsemi fjárfestinga

Hæfnisviðmið

 • nýta aðferðir rekstrarhagfræðinnar við rekstur og framleiðslu fyrirtækja
 • átta sig á þeim þáttum sem skipta mestu máli við stofnun og rekstur fyrirtækja
 • útskýra framleiðsluútreikninga og geta tekið ákvarðanir um framleiðslu byggðar á þeim
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?