Fara í efni

LÍFS1ÁS02(AV) - Nýnemafræðsla og lífsleikni 2

námstækni, samskipti, sjáfsmynd, ábyrgð

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Forkröfur: LÍFS1SN02 eða sambærilegur áfangi
Markmið áfangans er að kynna nemandanum innviði skólans, námsval, starfshætti, nám og félagslíf. Nemandinn er búinn undir þátttöku í samfélaginu með því að efla félagslega færni og siðferðiskennd. Lögð er áhersla á að efla samskipti og jákvæða lífssýn nemandans sem auðveldar honum að takast á við kröfur og ögranir daglegs lífs. Jafnframt er lögð áhersla á að gera hann meðvitaðan um þá ábyrgð sem hann hefur gagnvart sjálfum sér og skólasamfélaginu. Í áfanganum er stuðlað að styrkingu félagstengsla milli nemenda og þeir búnir undir að takast á við krefjandi nám og leggja þannig grunn að frjóu menntasamfélagi. Nemandinn eflist í að koma fram af virðingu við aðra í fjölbreyttu þjóðfélagi. Nemandinn fær tækifæri til að vinna við margvísleg viðfangsefni á fjölbreyttan og skapandi hátt. Um er að ræða verkefnabundið nám með áherslu á samvinnu og frumkvæði.

Þekkingarviðmið

 • kröfum sem gerðar eru í námi í framhaldskóla
 • þýðingu þess að lifa í samfélagi við aðra
 • framtíðarmöguleikum sínum
 • mikilvægi markmiðasetningar og leiðum að settum markmiðum
 • skólasamfélaginu, námsvali og stoðþjónustu

Leikniviðmið

 • bera virðingu fyrir sjálfum sér
 • sýna umburðarlyndi, samhyggð og virðingu fyrir öðrum
 • tjá sig í töluðu og rituðu máli
 • verða betur meðvitaður um sjálfan sig, áhugasvið sitt og styrkleika
 • leita upplýsinga um nám sitt

Hæfnisviðmið

 • auka færni sína í mannlegum samskiptum
 • meta eigin vinnubrögð
 • bæta ákvörðunartöku í daglegu lífi
 • taka þátt í samfélagi sem er í sífelldri þróun
 • bera ábyrgð á eigin námi
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?