Fara í efni

OLFR3OV04 - Efnafræði olíu og vökva

ástand og mat á olíum og öðrum vökvum í vélum um borð í skipum

Einingafjöldi: 4
Þrep: 3
Nemandinn kynnist olíum og olíuvörum sem notaðar eru við rekstur aflvéla skipa (brennsluolíur, smurolíur, smurefni og leysiefni). Nemendur þjálfast í notkun mælitækja og efna til að gera prófanir á smurolíu, kælivatni og ketilvatni og aflað þannig upplýsinga til að leggja mat á ástand og gæði vökvanna. Skoðað er bruna- og blossamark olíu, seigjumælingar á olíu, mælingar á basatölu olíu og vatnsmagni í olíu. Fast og fljótandi eldsneyti úr kolefnissamböndum. Fjallað er um vinnslu á olíu og hvað mælikvarðarnir oktantala, setantala og dísilindex segja til um brunaeiginleika eldsneytis. Einnig er fjallað um helstu eiginleika ketil- og kælivatns, hvað þarf að varast og hvers vegna.

Þekkingarviðmið

 • eldsneytisnotkun, orkutapi og orkunýtingu
 • eldsneytisgerðum, olíutegundum og staðbundnum einkennum olíu
 • oktantölu, setantölu og dísilindex
 • fullkomnum bruna og orsökum ófullkomins bruna
 • tæringarvörnum ferskvatns- og sjókerfa
 • útfellingum og áhrifum þeirra
 • helstu eiginleikum smurolíu af mismunandi flokkum og meðferð hennar við daglegan rekstur véla

Leikniviðmið

 • greina ástand kæli- og ketilvatns og bregðast við frávikum
 • setja niðurstöður mælinga og athugana fram í skýrsluformi
 • greina og meta ástand eldsneytis, smurefna og kælivökva út frá niðurstöðum sérhæfðra prófana
 • gera mælingar og tilraunir með smurefni og kælivökva og skrá niðurstöður skilmerkilega
 • halda utan um mæligögn á öruggan máta

Hæfnisviðmið

 • afla upplýsinga um ástand smurolía og smurefna með mælitækjum
 • útskýra staðbundin einkenni olíu og gera grein fyrir vinnslu á fljótandi eldsneyti og helstu eiginleikum þess
 • taka ákvarðanir um viðbrögð ef niðurstöður mælinga gefa tilefni til
 • meta upplýsingar, t.d. samanburð mældra gilda við eðlilegt eða æskilegt ástand
 • setja fram efni og niðurstöður verkefna í skýrslu þar sem fram koma helstu mæliniðurstöður, útreikningar, línurit og ályktanir sem dregnar eru af niðurstöðum mælinga og tilrauna
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?