Fara í efni

VINN3ÖH08 - Verknám á hjúkrunaheimili eða öldrunarlækningadeild

öldrunarhjúkrun

Einingafjöldi: 8
Þrep: 3
Forkröfur: VINN2LS08
Vinnustaðanámið/verknámið fer fram á öldrunarlækningadeildum eða hjúkrunarheimilum. Kennari áfangans, sjúkraliði/leiðbeinandi og deildarstjóri bera sameiginlega ábyrgð á verklegu námi sjúkraliðanema. Nemandinn fylgir leiðbeinanda við öll almenn störf sjúkraliða. Í vinnustaðanáminu fær nemandinn tækifæri til þess að sýna aukið sjálfstæði við skipulagningu hjúkrunarstarfa og við mat á hjúkrunarþörfum skjólstæðinga, jafnframt að benda á lausnir á þeim hjúkrunarviðfangsefnum sem við eiga á vinnustaðnum. Í upphafi tímabils setur nemandinn sér persónuleg og fagleg markmið um verknámið. Á meðan á verknámi stendur skal nemandinn fylla út gátlista og ferilbók um unna verkþætti.

Þekkingarviðmið

 • athöfnum daglegs lífs (ADL) við umönnun aldraðra
 • helstu þáttum sem hafa áhrif á heilsu og lífsgæði aldraðra
 • forvörnum og slysagildrum í umhverfi aldraðra
 • fylgikvillum rúmlegu
 • helstu hjálpartækjum sem notuð eru í hjúkrun aldraðra
 • faglegri umhyggju og samskiptum í hjúkrunarstörfum
 • mikilvægi eftirlits og mats á líkamlegu og andlegu ástandi skjólstæðinga
 • mælitækjum og öðrum hjúkrunargögnum sem eru notuð í hjúkrun aldraðra
 • skráningu hjúkrunar
 • sjálfsákvörðunarrétti og réttindum aldraðra samkvæmt lögum

Leikniviðmið

 • meta sjálfsbjargargetu og þarfir aldraðra í athöfnum daglegs lífs
 • sýna öldruðum virðingu og faglega umhyggju
 • mæla og skrá algengar athuganir
 • nota helstu hjálpartæki og hjúkrunargögn á viðeigandi hátt
 • taka þátt í þverfaglegri samvinnu heilbrigðisstétta
 • forgangsraða eigin störfum
 • vinna samkvæmt hjúkrunarferli

Hæfnisviðmið

 • velja viðeigandi hjúkrunarmeðferð hverju sinni og rökstyðja hana
 • virða og rökstyðja mikilvægi þagnarskyldu og mikilvægi trúnaðar
 • sýna færni í samskiptum við aldraða, aðstandendur þeirra og samstarfsfólk
 • sýna faglega umhyggju í hjúkrun
 • leggja sitt að mörkum í þverfaglegri samvinnu
 • hjúkra öldruðum á heildrænan og faglegan hátt
 • útskýra mikilvægi þagnarskyldu og réttindi aldraðra
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?