Fara í efni

FÉLA3AR05 - Kenningar og rannsóknaraðferðir

aðferðafræði rannsókna í félagsfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: FÉLA2FA05 eða sambærilegur áfangi
Í áfanganum er fjallað um helstu kenningar og rannsóknaraðferðir greinarinnar. Tengsl einstaklinga og samfélags eru skoðuð og greind í ljósi ólíkra kenninga. Í áfanganum er farið vítt og breitt yfir svið félagsfræðinnar og nemendur fá þjálfun í að beita félagsfræðilegu innsæi. Bornar verða saman eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir og tengsl þeirra við kenningar. Nemendur fá þjálfun í að beita rannsóknaraðferðum og fylgja vísindalegu rannsóknarferli. Áhersla er lögð á að nemandinn öðlist dýpri skilning á hugtökum en áður, setji þau í fræðilegt samhengi og tengi við umhverfi og reynsluheim sinn. Nemandinn er þjálfaður í að beita sjálfstæðum og öguðum vinnubrögðum.

Þekkingarviðmið

 • sjónarhornum félagsfræðinnar
 • samskipta-, samvirkni- og átakakenningum
 • megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum
 • helstu hugtökum aðferðafræðinnar

Leikniviðmið

 • tengja saman rannsóknarniðurstöður og kenningar
 • beita kenningum, hugtökum og rannsóknaraðferðum á mismunandi viðfangsefni
 • taka fræðilega afstöðu til samfélagslegra álitamála
 • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám

Hæfnisviðmið

 • sjá félagsleg efni út frá mismunandi sjónarhornum félagsfræðinnar
 • leggja mat á rannsóknir í félagsvísindum
 • leggja mat á hvaða rannsóknaraðferðir henta best
 • meta eigið vinnuframlag og annarra á gagnrýninn hátt
 • setja fram þekkingu sína í ræðu og riti
 • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?