Fara í efni

ENSK2ÁÁ04 - Enska með áherslu á getu og áhugasvið nemenda

bókmenntir, færni, lestur, ritun

Einingafjöldi: 4
Þrep: 2
Forkröfur: ENSK1UB3, ENSK1HA03 eða ENSK1LO05
Meginmarkmið áfangans er að auka grundvallarfærni nemenda í tungumálinu og lögð sérstök áhersla á lestur og skilning. Einnig verður mikil áhersla lögð á námstækni og að nemendur tileinki sér að notast við orðabækur, sér í lagi stafrænar. Unnið er að því að rifja upp og byggja ofan á þá kunnáttu og færni sem nemendur hafa þegar og unnið að því að byggja upp orðaforða tengdan áhugamálum og hugsanlegum framtíðar-starfsvettvangi. Notast verður við námsefni úr almennum áföngum í VMA (ENSK2LS05, ENSK2MK05 og ENSK2RM05) eftir getu og áhuga hvers og eins og á þeim hraða er hentar hverjum og einum. Einnig verða notaðar valdar skáldsögur af bókasafni skólans.

Þekkingarviðmið

 • helstu undirstöðuatriðum í enskri málfræði
 • þverfaglegum orðaforða til hagnýtra nota
 • almennum rauntextum og einföldum bókmenntaverkum
 • helstu menningarsvæðum þar sem enska er fyrsta mál

Leikniviðmið

 • byggja upp og bæta orðaforða sinn með ýmsum aðferðum sem hentar hverjum og einum
 • beita grunnreglum enskrar málfræði í tali og ritun
 • lesa fjölbreyttar gerðir texta
 • að tjá sig um almenn málefni með viðigandi orðalagi, munnlega og skriflega
 • hlusta eftir upplýsingum, bæði í samtali sem og útvarps- eða sjónvarpsefni
 • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi

Hæfnisviðmið

 • nýta orðaforða sinn á skýran og skilmerkilegan hátt í tal- og ritmáli
 • tileinka sér aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum
 • beita grundvallaratriðum enskrar málfræði í tal- og ritmáli
 • taka þátt í umræðum
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?