Fara í efni

Fjölgreinabraut (FJB)

Brautarlýsing

Á fjölgreinabraut taka nemendur breiðan brautarkjarna sem inniheldur m.a. náttúrulæsi, menningarlæsi, og lokaverkefni auk kjarnagreina. Nemendur velja síðan 98 einingar úr námsframboði skólans en þær einingar geta verið hvort heldur sem er úr bóknámi eða verknámi. Brautin er góður undirbúningur fyrir háskólanám í þeim greinum sem nemendur kjósa að sérhæfa sig í. Eins gefst nemendum kostur á að nýta tónlistarnám sitt til stúdentsprófs, sjá nánar á tonak.is.

Nánari upplýsingar um brautina er hægt að nálgast hér.

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið. Nýnemar eru ekki innritaðir á fjölgreinabraut nema sérstakar aðstæður séu fyrir hendi.

Nánari upplýsingar um inntökuskilyrði er hægt að nálgast hér.

Námið

Fjölgreinabraut er opin braut til stúdentsprófs þar sem nemendur velja áfanga m.t.t. þess háskólanáms sem þeir stefna að. Nám og kennsla fer fyrst og fremst fram í skólanum. Nemendur taka náttúrlæsi, menningarlæsi, tölfræði og lokaverkefni í kjarna auk kjarnagreina eins og íslensku, ensku og stærðfræði. Nemendur geta síðan valið í hvaða greinum þeir sérhæfa sig en alltaf þarf að horfa til þrepaskiptingar aðalnámskrár. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, byggja m.a. á leiðsagnarmati og miðast við að allir nemendur eigi kost á að nýta hæfileika sína og fá endurgjöf á verkefni sín. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og vinnusemi nemenda. Námssamfélagið gengur út á samvinnu kennara og nemenda sem skapar jákvætt og uppbyggilegt umhverfi til náms og starfa.

Annarplan

Greinar

1.önn

2.önn

3.önn

4.önn

5.önn

6.önn

 

Danska     DANS2OM05 DANS2LN05      
Enska ENSK2LS05            
Íslenska ÍSLE2HS05 ÍSLE2KB05   Íslenska á 3.þrepi Íslenska á 3.þrepi    
Stærðfræði   STÆF2TE05          
Heilsa og lífstíll HEIL1HH04 HEIL1HD04          
Lífsleikni LÍFS1SN02 LÍFS1SN01          
Menningarlæsi   MELÆ1ML05          
Náttúrulæsi NÁLÆ1UN05            
Fjármálalæsi     LÍFS1FN04        
Lokaverkefni           LOVE3SR05  
Ensku-/stærðfræðival     ENSK/STÆF
5 einingar
ENSK/STÆF
5 einingar
ENSK/STÆF
5 einingar
   
3.tungumál     3. tungumál 3. tungumál 3. tungumál    
Hreyfing     Hreyfing Hreyfing      
Óbundið val 10 einingar 10 einingar 15 einingar 15 einingar 20 einingar 28 einingar  
Samtals einingar 31 30 35 36 35 33 200

 

Getum við bætt efni síðunnar?