Fara í efni

Stálsmíði

Stálsmiður hannar, smíðar og gerir við vélar, reisir mannvirki og viðheldur þeim, smíðar, viðheldur og gerir við skip og sinnir annarri þjónustu sem byggir á málmsmíði. Stálsmiðir starfa hjá framleiðslu- og byggingafyrirtækjum. Stálsmiður er lögverndað starfsheiti og stálsmíði löggild iðngrein. Markmið náms í stálsmíði er að gera nemendum kleift að takast á við þau viðfangsefni sem stálsmiðir inna af hendi. Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa í stálvirkjasmíði eða stálskipasmíði og til inngöngu í nám til iðnmeistararéttinda. Náminu er ætlað að búa nemendur undir þátttöku í nútímalegu lýðræðissamfélagi með því að auka hæfni þeirra til gagnrýninnar hugsunar, efla vitund um eigin getu og takmarkanir og styrkja samskiptahæfni og samhug. Auk þess að búa nemendur sem best undir störf og frekara nám er áhersla lögð á að koma til móts við nemendur sem vilja hagnýta menntun sem felur í sér hæfni til starfa sem krefjast nákvæmni, útsjónarsemi, sköpunarhæfni og vandaðs verklags.

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.

Nám á brautinni er 242 einingar og skilar nemendum hæfni á 3. þrepi. Námstími er 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á þeim tíma þarf hann að ljúka um 60 einingum að jafnaði á ári. Til að standast námsmat í áfanga og fá heimild til að hefja nám í eftirfarandi áfanga þarf lágmarkseinkunnina 5. Reglur um námsframvindu eru birtar í skólanámskrá.

Efnisgjöld eru innheimt fyrir ákveðna áfanga og má sjá lista yfir það hér.

Niðurröðun á annir

 

 
BRAUTARKJARNI           1.ÞREP 2.ÞREP 3.ÞREP  
Aflvélavirkjun AVVI 1VB05       5 0 0  
Efnisfræði málma EFMA 1JS04       4 0 0  
Íslenska ÍSLE 2HS05       0 5 0  
Enska ENSK 2LS05       0 5 0  
Eðlisfræði EÐLI 2AO05       0 5 0  
Gæðastjórnun GÆST 2GH03       0 3 0  
Stærðfræði STÆF 2RH05       0 5 0  
Heilsa og lífstíll HEIL 1HH04 - 1HD04
    8 0 0  
Iðnreikningur IÐNR 2IM02       0 2 0  
Iðnteikning málmiðna IÐNT 3AC05 - 3LF05     0 0 10  
Lagnatækni LAGN 3RS04       0 0 4  
Lífsleikni LÍFS 1SN02 - 1SN01     3 0 0  
Smíðar SMÍÐ 1NH05 - 2NH05     5 5 0  
Vélstjórn VÉLS 1GV05     5 0 0  
Grunnteikning GRUN 1FF04 - 2ÚF04     4 4 0  
Logsuða LOGS 1PS03 - 2PR03     3 3 0  
Lokaverkefni LOKA 3SS05       0 0 5  
Hlífðargassuða HLGS 2MT03 - 2SF04 - 3MS04 - 3TS04 0 7 8  
Rafmagnsfræði RAMV 1HL05       5 0 0  
Rafsuða RAFS 1SE03 - 2SP03     3 3 0  
Skyndihjálp SKYN 2EÁ01       0 1 0  
Starfsþjálfun STAÞ 1SV26 - 2SV20 - 2SV26 - 3SV28 26 46 28  
Tölvustýrðar vélar TSVÉ 2VN03       0 3 0  
Umhverfisfræði UMHV 2ÓS05       0 5 0  
            ________ ________ ________  
            66 102 70 = 238
Óbundið val - Aðrir áfangar sem nemandi tekur sem eru ekki hluti af brautarkjarna eða bóknámssérhæfingu brautar. Þetta geta verið áfangar af öðrum brautum eða áfangar í bóknámssérhæfingu brauta utan þeirra 40 eininga sem nemandi þarf að taka.
                = 5
             
        Einingafjöldi brautar = 242
Getum við bætt efni síðunnar?