Fara í efni

Brautabrú

Brautarlýsing

Brautabrú er ætluð nemendum sem eru óráðnir í námsvali eða hafa ekki náð fullnægjandi námsárangri í kjarnagreinum grunnskóla (íslenska, stærðfræði og enska). Brautin hefur það markmið að styrkja námshæfni nemandans og vekja áhuga hans á námi í framhaldsskóla m.a. með það fyrir augum að nemandinn komist inn á þá námsbraut sem hann stefnir á eftir árið. 

Inntökuskilyrði

Að nemandinn hafi lokið grunnskóla. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á það á hvaða þrep nemandinn innritast. 

Nánari upplýsingar um inntökuskilyrði er hægt að nálgast hér

Námið

Allan veturinn er fyrst og fremst lögð áhersla á kjarnagreinar; íslensku, stærðfræði og ensku. Eins og á öðrum námsbrautum fyrir nýnema fara nemendur í lífsleikni og íþróttir á fyrsta námsári sínu í framhaldsskóla. Til að nemanda farnist sem best í námi er heimanámsaðstoð, námsver, einu sinni í viku.

Á haustönninni fara nemendur í verklegan áfanga þar sem þeim eru kynntar ýmsar verklegar brautir sem skólinn býður upp á. Á vorönninni hafa nemendur val um einn til tvo áfanga sem tengjast því námi sem þeir stefna á.

Kennsluaðferðir brautarinnar eru fjölbreyttar, byggja m.a. á leiðsagnarmati, og miðast við að allir nemendur eigi kost á að nýta hæfileika sína og fá endurgjöf á verkefni sín. Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og vinnusemi nemenda. Námssamfélagið gengur út á samvinnu kennara og nemenda sem skapar jákvætt og uppbyggilegt umhverfi til náms og starfa.

Að uppfylltum inntökuskilyrðum inn á aðrar brautir skólans, getur nemandinn fært sig á milli brauta. Þær einingar sem hann hefur lokið tekur hann með sér yfir á þá braut sem verður fyrir valinu, eftir því sem þær samræmast viðkomandi braut.

Annarplan

Nemandi er settur í þann áfanga í kjarnagreinum sem hentar best í framhaldi af grunnskóla. 

Enska - ENSK1UP05, ENSK1LO05, ENSK2LS05

Íslenska - ÍSLE1LB05, ÍSLE1FL05, ÍSLE2HS05

Stærðfræði - STÆF1BP05, STÆF1JF05, STÆF2??05*

*Viðeigandi áfangi á 2. þrepi miðað við þá braut sem nemandinn stefnir á.

Greinar

1.önn

2.önn

Enska

Miðað við einkunnir úr grunnskóla

Framhald af 1. önn

Íslenska

Miðað við einkunnir úr grunnskóla

Framhald af 1. önn

Stærðfræði

Miðað við einkunnir úr grunnskóla

Framhald af 1. önn

Heilsa og lífstíll HEIL1HH04 HEIL1HD04
Lífsleikni LÍFS1BB02 LÍFS1AN02
Námsver NVER1NS01 NVER1NS01
Náms- og starfsfræðsla NÁSS1SÖ06  
Val   1-2 áfangar miðað við þá braut sem nemandinn stefnir á
Samtals ein. 28 27-32

 

Getum við bætt efni síðunnar?