Fara í efni

Íþrótta- og lýðheilsubraut (ÍLB)

Brautarlýsing

Íþrótta- og lýðheilsubraut er ætlað að veita nemendum góða og almenna þekkingu á sviði íþrótta- og heilsufræða. Auk kjarnagreina er lögð áhersla á fjölbreyttar íþróttagreinar, íþróttafræði, starfsþjálfun, stjórnun, ásamt tölfræði. Brautin er góður undirbúningur fyrir háskólanám m.a. í lýðheilsufræði, heilbrigðisgreinum, þjálffræði, tómstundafræði og skyldum greinum.

Inntökuskilyrði

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.

Námið

Námi á íþrótta- og lýðheilsubraut lýkur með stúdentsprófi. Námstími er 3 – 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á 3 árum þarf hann að ljúka 67 einingum að jafnaði á ári. Við námslok skal fjöldi eininga á 1. þrepi vera 17 – 33% , á 2. þrepi 33 – 50% og á 3. þrepi 17 – 33%. 

Annarplan

Greinar

1.önn

2.önn

3.önn

4.önn

5.önn

6.önn

 

Bóknámssérhæfing     BKNS* BKNS*  BKNS*    15
Danska     DANS2OM05 DANS2LN05     10
Efnafræði         EFNA2ME05   5
Enska ENSK2LS05 ENSK2RM05 3.Þr. ENSk   3.Þr.ENSK   20
Fjármálalæsi   LÍFS1FN04         4
Íslenska ÍSLE2HS05 ÍSLE2KB05   3.Þr. ÍSLE. 3.Þr. ÍSLE.   20
Íþróttafræði ÍÞRF2ÞB03 ÍÞRF2ÍS03 ÍÞRF3BL05 ÍÞRF3BK05     16
Íþróttagrein ÍÞRG2ÞS03   ÍÞRG1ÚT03 ÍÞRG2ÍF04     10
Íþróttagrein val   ÍÞRG3OP03 ÍÞRG3OÁ03   ÍÞRG3OÍ03   9
Líffræði   LÍFF2NÆ05 LÍFF2LK05       10
Líffæra- og lífeðl.           LÍOL2VÖ5 5
Lífsleikni LÍFS1SN02 LÍFS1SN01         3
Lokaverkefni           LOVE3SR05 5
Menningarlæsi MELÆ1ML05           5
Náttúrulæsi   NÁLÆ1UN05         5
Óbundið val         Óbundið val Óbundið val 21
Sálfræði     SÁLF2SÞ05       5
Skyndihjálp   SKYN2EÁ01         1
Starfsnám íþrótta         ÍÞSN3ÍY03 ÍÞSN3ÍE03 6
Stjórnun         VIÐS2PM05   5
Stærðfræði STÆF2TE05     STÆF2LT05   STÆF3ÖT05 15
Uppeldisfræði       UPPE2UK05     5
Samtals einingar 28 32 36 34 36 34 200

 

Kynningarmyndband

                                                        Niðurröðun á annir

1. önn 2. önn 3. önn 4. önn 5. önn 6. önn
 ENSK2LS05  ENSK2RM05  BKNS05*  BKNS05*  BKNS05*  ÍÞSN3ÍE03
 ÍSLE2HS05  ÍSLE2KB05  DANS2OM05  DANS2LN05  EFNA2ME05  LÍOL2VÖ05
 ÍÞRF2ÞB03  ÍÞRF2ÍS03  3.þreps enska**  3.þreps íslenska***  3.þreps enska**  LOVE3SR05
 ÍÞRG2ÞS03  ÍÞRG3OP03  ÍÞRF3BL05  ÍÞRG2ÍF04  3.þreps íslenska***  óbundið val
 LÍFS1SN02  LÍFF2NÆ05  ÍÞRG3OÁ03  ÍÞRF3BK05  ÍÞRG3OÍ03  óbundið val
 MELÆ1ML05  LÍFS1SN01  LÍFF2LK05  STÆF2LT05  ÍÞSN3ÍY03  óbundið val
 STÆF2TE05  LÍFS1FN04  SÁLF2SÞ05  UPPE2UK05  óbundið val  STÆF3ÖT05
   NÁLÆ1UN05  ÍÞRG1ÚT03    VIÐS2PM05  
   SKYN2EÁ01        
28 32 36 34 36 34
*BKNS - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér bóknámssérhæfingu (sjá töflu fyrir neðan)
**3.ÞREPS ENSKA - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér 3.þreps ensku(sjá töflu fyrir neðan)
***3.ÞREPS ÍSLENSKA - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér 3.þreps íslensku (sjá töflu fyrir neðan)

Nánari útskýringar á vali (samkvæmt brautarlýsingu)

Nánari brautarlýsing                                                                                                                      Námsferilsáætlun

BRAUTARKJARNI               1.ÞREP 2.ÞREP 3.ÞREP  
Íslenska ÍSLE 2HS05 → 2KB05         0 10 0  
Enska ENSK 2LS05 → 2RM05        0 10 5  
Stærðfræði STÆF 2TE05           0 5 0  
Tölfræði STÆF 2LT05 → 3ÖT05         0 5 5  
Danska DANS 2OM05 → 2LN05         0 10 0  
Náttúrulæsi NÁLÆ 1UN05           5 0 0  
Menningarlæsi MELÆ 1ML05           5 0 0  
Efnafræði EFNA 2ME05           0 5 0  
Lokaverkefni LOVE 3SR05           0 0 5  
Lífsleikni LÍFS 1SN02 → 1SN01 - 1FN04       7 0 0  
Stjórnun VIÐS 2PM05           0 5 0  
Uppeldisfræði UPPE 2UK05           0 5 0  
Sálfræði SÁLF 2SÞ05           0 5 0  
Lífffræði LÍFF 2LK05 - 2NÆ05         0 10 0  
Líffæra-og lífeðlisfr. LÍOL 2VÖ05           0 5 0  
Íþróttafræði ÍÞRF 2ÞB03 → 2ÍS03 → 3BL05 → 3BK05     0 6 10  
Íþróttagrein ÍÞRG 1ÚT03 → 2ÍF04 → 2ÞS03        3 7 0  
Starfsnám íþrótta IÞSN 3ÍY03 → 3ÍE03         0 0 6  
Skyndihjálp SKYN 2AÉ01           0 1 0  
                _______________ _______________ _______________  
                20 84 31 =135
Bundið áfangaval - Nemendur velja 9 af 21 ein.
Íþróttagrein ÍÞRG 3KL03 - 3LB03 - 3HB03 - 3LK03 - 3OP03 - 3FK03 - 3FL03       
                      =9
** 3.ÞREPS ENSKUVAL - Bundið áfangaval - Nemendur velja 10 af 30 ein. á 3. þrepi í ensku
Enska ENSK 3SS05 - 3VV05 - 3FV05 - 3MB05 -3VG05        
                      =10
*** 3.ÞREPS ÍSLENSKUVAL - Bundið áfangaval - Nemendur velja 10 af 40 ein. á 3. þrepi í íslensku
Íslenska ÍSLE 3BB05 - 3KF05 - 3TS05 - 3ÞH05 - 3FS05 -  3KS05 - 3BL05 - 3BA05
                      =10
* BÓKNÁMSSÉRHÆFING - Nemendur velja 15 einingar í einni grein.
Þýska ÞÝSK 1RL05 → 1HT05 → 1RS05              
Spænska SPÆN 1RL05 → 1HT05 → 1RS05              
Eðlisfræði EÐLI 2AO05 → 3VB05 → 3SR05              
Félagsfræði FÉLA 2MS05 → 2FA05 → 3ML05  3KJ05            
Saga SAGA 2NM05 → 2SÍ05 → 3EM05              
Sálfræði SÁLF 2SF05 → 3FR05 → 3GG05              
                      =15
Óbundið val - Aðrir áfangar sem nemandi tekur sem eru ekki hluti af brautarkjarna eða bóknámssérhæfingu brautar. Þetta geta verið áfangar af öðrum brautum eða áfangar í bóknámssérhæfingu brauta utan þeirra 15 eininga sem nemandi þarf að taka.
                      =21
                       
                  Einingafjöldi brautar = 200

 

 

 

 

 

Uppfært 3. maí 2019.
Getum við bætt efni síðunnar?