Fara í efni

REGLUR UM NÁMSFRAMVINDU

 

Fullnægjandi námsárangur. Nemandi í reglulegu námi (18 (30 fein) einingar eða meira) skal standast lágmarkseinkunn í 9 (15 fein) einingum á önn hið minnsta. Nemandi sem hefur færri einingar í töflu sinni þarf að standast a.m.k. helming þeirra á önn. Þessi regla nær til heils skólaárs fyrir nýnema á fyrsta ári í reglulegu námi (með 36 (60 fein) einingar eða meira) og þurfa þeir að standast 18 (30 fein) einingar á árinu. Séu einingarnar færri en 36 (60 fein) á árinu, þarf hann að standast a.m.k. helming þeirra.

Til að standast námsmat í áfanga og fá heimild til að hefja nám í eftirfarandi áfanga þarf lágmarkseinkunnina 5. Nemanda er heimilt að útskrifast með einkunnina 4 í einum áfanga ef um lokaáfanga er að ræða. Sá áfangi gefur ekki einingar. Skilyrði er að nemandinn eigi jafnmargar eða fleiri umframeiningar á sama þrepi til að ná settum heildareiningafjölda til útskriftar.

Fall í áfanga þýðir að nemenda ber að endurtaka nám í áfanganum. Nemanda er heimilt að þreyta próf þrívegis í sama áfanganum. Endurtökupróf eru að öllu jöfnu ekki haldin en hægt er að sækja um heimild til endurtöku prófs ef nemendur eru á útskriftarári sínu í skólanum og prófendurtaka er forsenda fyrir útskrift.

Nemendur hafa heimild til að segja sig úr áfanga á fyrstu þremur vikum annarinnar.

Fall vegna mætinga. Falli nemandi úr áfanga vegna slælegra mætinga, eða hverfi frá námi úr áfanganum eftir að þrjár vikur eru liðnar af önninni, skoðast það sem tilraun við áfangann og nemendinn fær einkunnina F (fall), eða falleinkunn byggða á verkefnavinnu nemandans, skráða í námsferil sinn. Sama regla gildir um nemendur sem hætta í áfanga eftir að frestur til úrsagnar er liðinn.

Reglur um undanfara. Ein af meginreglum áfangakerfisins er að nemendur ljúki áföngum tiltekinnar námsgreinar í ákveðinni röð. Í áfangalýsingum er kveðið á um nauðsynlega og æskilega undanfara. Óski nemandi eftir því að vikið sé frá þessum reglum skal hann leggja skriflega beiðni um það fyrir stjórnendur skólans (stjórnendafund) sem úrskurða hvort það skuli heimilað. Þegar slík ákvörðun er tekin skal hafa eftirfarandi í huga:

  • Nemanda skal einungis veitt þessi heimild ef námslokum hans seinkar ella.
  • Nemanda á 1. eða 2. ári er að öllu jöfnu ekki veitt þessi heimild.
  • Hver nemandi fær aðeins einu sinni að sitja undanfara og eftirfara samtímis á námsferli sínum.
  • Hvort undanfari og eftirfari séu kenndir á önninni.

Gerður skal skriflegur samningur milli nemandans og skólameistara þar sem ofangreind atriði eru áréttuð. Þar skal ennfremur koma fram að (1) heimilaðar fjarvistir verði helmingi færri en almennt gildir í viðkomandi áföngum, (2) fall í undanfara eyðileggur sjálfkrafa allan árangur í eftirfara og (3) endurtökupróf í undanfara eru ekki heimiluð (enda er ekki um lokaáfanga greinarinnar að ræða).

Meðferð og úrlausn mála, viðurlög

Uppfylli nemandi ekki þessar kröfur um námsárangur, segir sig frá námi eða er vísað úr skóla telst námsárangur ófullnægjandi. Verkmenntaskólanum á Akureyri er ekki skylt að endurinnrita nemanda sem hefur ekki náð fullnægjandi námsárangri tvær annir í röð.

Nemanda er heimilt að reyna þrívegis við hvern áfanga. Segi nemandi sig úr áfanga eða honum vísað úr áfanga vegna slakra mætinga skoðast það sem tilraun við áfangann.

Uppfært 2. október 2015 (AMJ).
Getum við bætt efni síðunnar?