Fara í efni

Sjúkraliðabraut (SJB)

Sjúkraliðabraut er ætlað að undirbúa nemendur undir krefjandi störf við hjúkrun, endurhæfingu og forvarnir bæði á heilbrigðisstofnunum og á heimilum fólks þar sem reynir mikið á samskiptafærni og siðferðisvitund starfsmanna. Sjúkraliðanám getur verið góður grunnur fyrir frekara nám í heilbrigðisvísindum.

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.

Nám á sjúkraliðabraut er 205 einingar og útskrifast nemendur með hæfni á 3. þrepi. Námstími er 3 – 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á 3 árum þarf hann að ljúka 68 einingum að jafnaði á ári. Til að standast námsmat í áfanga og fá heimild til að hefja nám í eftirfarandi áfanga þarf lágmarkseinkunnina 5. Reglur um námsframvindu eru birtar í skólanámskrá. Við námslok skal hlutfall eininga á 1. þrepi vera 17 - 33%, á 2. þrepi 33 - 50% og á 3. þrepi 17 - 33%.

 

                                                           Niðurröðun á annir

1. önn 2. önn 3. önn 4. önn   5. önn 6. önn  
 ENSK2LS05  DANS2OM05  ENSK3VG05  HJÚK3ÖH05 STAF3ÞJ09***  HJÚK2HM05  HJÚK3FG05 STAF3ÞJ18***
 HBFR1HH05  ENSK2RM05  HJÚK1AG05  HREY1YY01**    HJÚK2TV05  HJÚK3LO03  
 HEIL1HH04  HEIL1HD04  HJVG1VG06  LÍFF2NÆ05    LYFJ2LS05  VINN3GH08****  
 ÍSLE2HS05  ÍSLE2KB05  LÍOL2IL05  SIÐF1SÁ05    SÁLF3CC05*    
 LÍFS1SN02  LÍFS1SN01  SASK2SS05  SJÚK2GH05    SÝKL2SS05    
 NÁLÆ1UN05  LÍOL2SS05  SÁLF2SÞ05  UPPT1ÁH02    VINN2LS08****    
 STÆF2TE05  MELÆ1ML05  SJÚK2MS05  VINN3ÖH08****        
   SKYN2ÁE01            
31 31 36 31 9 33 16 18

Nánari útskýringar á vali (samkvæmt brautarlýsingu)

*CC Val í sálfræði

**YY Val í íþróttum

VINN-áfangar - 4. önn - 3 vikur í byrjun janúar, 5. önn -  3 í vikur í september; 6. önn - 3 vikur í byrjun janúar.

*** Starfsþjálfun má skipta þannig að nemendur ljúki 9 einingum eftir 4 önn og 18 einingum eftir seinustu önn. 

Nálgast þarf starfsþjálfunarsamning og skrifa undir hann hjá sviðsstjóra áður en starfsþjálfunartímabil hefst. Fyrri starfsreynsla fæst ekki metin á móti starfsþjálfun.

Nánari brautarlýsing                                                                                                                 Námsferilsáætlun

BRAUTARKJARNI                1.ÞREP   2.ÞREP   3.ÞREP   
Íslenska ÍSLE 2HS05 - 2KB05         0 10 0  
Enska ENSK 2LS05 - 2RM5 - 3VG05       0 10  
Stærðfræði STÆF 2TE05           0 5 0  
Danska DANS 2OM05           0 5 0  
Lífsleikni LÍFS 1SN02 - 1SN01         3 0 0  
Menningarlæsi MELÆ 1ML05
          5 0 0  
Náttúrulæsi NÁLÆ 1UN05           5 0 0  
Heilbrigðisfræði HBFR 1HH05           5 0 0  
Heilsa og lífstíll HEIL  1HH04 - 1HD04         8 0 0  
Hjúkrun. grunnur verkleg HJVG 1VG06           6 0 0  
Hjúkrun HJÚK 1AG05 - 2HM05 2TV05 - 3ÖH05 - 3FG05    5 10 10  
Lokaverkefni HJÚK 3LO03           0 0 3  
Lyfjafræði LYFJ 2LS05           0 5 0  
Næringarfræði LÍFF 2NÆ05           0 5 0  
Líffæra- og lífeðlisfræði LÍOL 2SS05 - 2IL05          0 10 0  
Samskipti SASK 2SS05            0 5 0  
Siðfræði SIÐF 1SÁ05            5 0 0  
Sjúkdómafræði SJÚK 2MS05 -  2GH05          0 10 0  
Skyndihjálp SKYN 2EÁ01           0 1 0  
Starfsþjálfun sjúkraliðanema STAF 3ÞJ27           0 0 27  
Sálfræði SÁLF 2SÞ05            0 5 0  
Sýklafræði SÝKL 2SS05            0 5 0  
Upplýsingatækni UPPT 1ÁH02           2 0 0  
Verknám VINN 2LS08 - 3ÖH08 - 3GH08        0 8 16  
                ___________ ____________ ____________  
                   44 94 61 = 199
SÁLFRÆÐIVAL - Nemendur velja 5 af 10 ein.
Sálfræði SÁLF 3FR05 - 3GG05                
                      = 5
HREYFING - Nemendur velja 1 af 4 ein.*
Hreyfing HREY 1BO01 - 1JÓ01 - 1ÚT01 - 1AH01            
*Þegar nemendur eru að velja áfanga fyrir næstu önn þá er mikilvægt að þeir velji tvo HREY áfanga, annan í aðalval og hinn í varaval.           = 1
                    Einingafjöldi brautar = 205 

 

 

28. september 2018

 

Getum við bætt efni síðunnar?