Fara í efni

Listnáms- og hönnunarbraut - Textíllína (LTB)

Með námi á listnáms- og hönnunarbraut er lagður grunnur að listiðkun og frekara námi í listgreinum í sérskólum eða í skólum á háskólastigi. Í kjarna listnáms- og hönnunarbrautar læra nemendur um grunnatriði sjónlista, listasögu og menningarlæsi. Á textíllínu er áhersla lögð á listgreinar á sviði textílhönnunar og sérstaklega yfirborðshönnun efna. Auk þessa stunda nemendur almennt bóklegt nám.

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.

Námi á hönnunar- og textílbraut lýkur með stúdentsprófi. Námstími er 3 – 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á 3 árum þarf hann að ljúka 67 einingum á ári að jafnaði. Við námslok skal hlutfall eininga á 1. þrepi vera 17 - 33%, á 2. þrepi 33 - 50% og á 3. þrepi 17 - 33% .

Kynningarmyndband

Efnisgjöld eru innheimt fyrir ákveðna áfanga og má sjá lista yfir það hér.

 

                                                    Niðurröðun á annir

1. önn 2. önn 3. önn 4. önn 5. önn 6. önn
 HEIL1HH04  HEIL1HD04  BKNS05*  DANS2LN05  BKNS05***  BKNS05***
 ÍSLE2HS05  HÖTE2FA06  DANS2OM05  ENSK/STÆF***  ENSK/STÆF***  ENSK/STÆF***
 LIME2ML06  HUGM2HÚ05  ENSK2LS05  HREY1YY01**  HÖTE3VE05  FEMA3FM02
 LÍFS1SN02  LISA1HN05  HREY1YY01**  HÖTE2VE06  HÖTE3ÞV05  HEIM2HK05
 NÁLÆ1UN05  LÍFS1FN04  HÖTE2ET10  HÖTE3BT07  HÖTE2PH05/MV05  HÖTE3LV05          
 SJÓN1LF05  LÍFS1SN01  HÖTE3HS05  HÖTE3ST06  3.þreps íslenska****  3.þreps íslenska****
 SJÓN1TF05  MARG1MV03  LISA2RA05  ÍSLE2KB05  LISA3TB05  LIME3MU04
   STÆF2TE05        
32 33 36 35 35 31
*BKNS - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér bóknámssérhæfingu (sjá töflu fyrir neðan)
**HREY1YY01 - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér hreyfingu (sjá töflu fyrir neðan)
***ENSK/STÆF - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér ensku eða stærðfræði (sjá töflu fyrir neðan)
****3.ÞREPS ÍSLENSKA - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér 3.þreps íslensku (sjá töflu fyrir neðan)

Nánari útskýringar á vali (samkvæmt brautarlýsingu)

Nánari brautarlýsing                                                                                                             Námsferilsáætlun

BRAUTARKJARNI               1.ÞREP  2.ÞREP  3.ÞREP   
Íslenska
ÍSLE 2HS05 → 2KB05         10 0  
Enska  ENSK 2LS05           0 5 0  
Stærðfræði STÆF 2TE05           0 5 0  
Danska DANS 2OM05 → 2LN05         0 10 0  
Heilsa og lífstíll HEIL 1HH04 - 1HD04                         8 0 0  
Náttúrulæsi NÁLÆ 1UN05           5 0 0  
Heimspeki HEIM 2HK05           0 5 0  
Lífsleikni LÍFS 1SN02 → 1SN01 - 1FN04       7 0 0  
Ferilmappa FEMA 3FM02           0 0 2  
Sjónlistir SJÓN 1LF05 - 1TF05         10 0 0  
Listir og menning LIME 2ML06 → 3MU04         0 6 4  
Listasaga LISA 1HN05 → 2RA05 → 3TB05       5 5 5  
Margmiðlun MARG 1MV03           3 0 0  
Hönnun og textíll HÖTE 2ET10 - 3ÞV05 - 3BT07     0 10 12  
Hönnun og textíll  HÖTE 2FA06 - 3ST06 - 3HS05 - 3LV05     0 6 16  
Hönnun og textíll  HÖTE  2VE06 - 3VE05         0 6 5  
Hugmyndavinna HUGM 2HÚ05         0 5 0  
                _______________ _______________ _______________  
                38 73 44 =155
**** 3.ÞREPS ÍSLENSKA - Bundið áfangaval - Nemendur velja 10 af 40 ein.
Íslenska ÍSLE 3BB05 - 3KF05 - 3TS05 - 3ÞH05 - 3FS05 -  3KS05 - 3BL05 - 3BA05    
                      =10
** HREYFING - Bundið áfangaval - Nemendur velja 2 af 4 ein.*
Hreyfing HREY 1BOL01 - 1JÓ01 - 1ÚT01 - 1AH01            
*Þegar nemendur eru að velja áfanga fyrir næstu önn þá er mikilvægt að þeir velji tvo HREY áfanga, annan í aðalval og hinn í varaval.          
=2
*** Bundið áfangaval - Nemendur velja 15 af 80 ein. 
Enska ENSK 2RM5 → 3VG05 - 3SS05 - 3VV05 - 3FV05 - 3TT05 - 3TB05 - 3MB05  
Stærðfræði STÆF 2AM05 - 2RH05 - 2VH05 - 3FD05 - 3HD05 - 2LT05 - 3ÖT05      
                     
=15
Bundið áfangaval - Nemendur velja 5 af 10 ein.
Hönnun og textíll
HÖTE 2PH05 - 2MV05                
                     
=5
* BÓKNÁMSSÉRHÆFING - Nemendur velja 15 einingar í einni grein
Þýska ÞÝSK 1RL05 → 1HT05 → 1RS05              
Spænska SPÆN 1RL05 → 1HT05 → 1RS05              
Efnafræði EFNA 2ME05 → 2EL05 → 3OH05              
Líffræði LÍFF 2LK05 → 3SE05 - 2NÆ05              
Félagsfræði FÉLA 2MS05 → 2FA05 → 3ML05  3KJ05            
Saga SAGA 2NM05 → 2SÍ05 → 3EM05              
Sálfræði SÁLF 2SF05 → 2SÞ05 → 3GG05              
Uppeldisfræði UPPE 2UK05 - 2FF05 - 3MU05              
                     
=15
                       
                  Einingafjöldi brautar = 202

 

Uppfært 22. september 2018. 
Getum við bætt efni síðunnar?