Fara í efni

HUGM2HÚ05 - Hönnun

HUGM2HÚ05   HÖNNUN / ÚTFÆRSLA 

Áfangalýsing 

 Í áfanganum er fjallað um aðferðir til að efla skapandi hugsun, leikni í þróun hugmynda og hæfni til að koma þeim á framfæri. Notaðar eru ýmsar aðferðir við að skrásetja hugmyndir og þróa þær í gegnum leik og tilraunir. Lögð er áhersla á að skoða margvíslegar útfærsluleiðir, þar sem nemendur vinna bæði sjálfstætt og í samvinnu við aðra. Rík áhersla er lögð á mikilvægi ímyndunaraflsins í sköpunarferlinu og unnið með ólíkar aðferðir til að virkja það. Áhersla er lögð á umræður um verkefnin og að nemendur læri hver af öðrum.

 

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • hugkortum, hugstormun, spuna, þemavinnu og synektískri aðferðafræði

 • markvissum leiðum til að halda utan um hugmyndir sínar og úrvinnslu þeirra

 • þýðingu fjölbreyttrar gagnasöfnunar við þróun hugmynda

 • hugsanaferlinu frá hugmynd til listrænnar sköpunar

 • eigin persónulegu leiðum við hugmyndavinnu

 • samhenginu á milli hugmyndar, efnis, rýmis, tækni, aðferða og niðurstöðu

 • möguleikum rýmis, lita, ljóss, hljóðs, tækja og tóla við úrvinnslu og framkvæmd hugmynda  

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • vinna ferlið frá hugmynd til afurðar

 • beita opinni og leitandi hugsun við þróun hugmynda

 • sjá skapandi möguleika í mistökum sem hann gerir

 • skýra hugmyndir sínar á munnlegan, skriflegan og myndrænan hátt

 • beita margvíslegum aðferðum til að virkja ímyndunaraflið

 • koma auga á óvænt samhengi og gera það sýnilegt

 • beita sjálfstæði, frumkvæði og hugmyndaauðgi í vinnubrögðum við framsetningu eigin hugmynda

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • þróa hugmyndir sínar á opinn og skapandi hátt í gegnum tilraunir, fræðilegar aðferðir og eftir markvissu þróunarferli

 • nýta margvíslega möguleika við úrvinnslu og framkvæmd hugmynda

 • nýta sér skipulegar rannsóknar aðferðir til þess að skerpa á og halda utan um hugmyndir, bæta úrvinnslu og persónuleg efnistök í skapandi starfi

 • vinna hugmyndavinnu í hóp og bera virðingu fyrir öðrum og skoðunum annarra.

 • kynna hugmyndir sínar á fjölbreyttan hátt rökstyðja eigið verk, taka gagnrýni og gagnrýna aðra á jákvæðan hátt

Getum við bætt efni síðunnar?