Fara í efni

Listnáms- og hönnunarbraut - Myndlistarlína (LMB)

Með námi á listnáms- og hönnunarbraut er lagður grunnur að listiðkun og frekara námi í listgreinum í sérskólum eða í skólum á háskólastigi. Menntun á listnáms- og hönnunarbraut stuðlar að eflingu sköpunargáfu sem gefur góðan grunn fyrir nám í öllum skapandi greinum sem tengjast manngerðu umhverfi, skemmtana-, tölvu-, tísku- og listheimi.

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.

Námi á listnáms- og hönnunarbraut lýkur með stúdentsprófi. Námstími er 3 – 4 ár og ætli nemandi að ljúka námi á 3 árum þarf hann að ljúka 67 einingum á ári að jafnaði. Við námslok skal hlutfall eininga á 1. þrepi vera 17 - 33%, á 2. þrepi 33 - 50% og á 3. þrepi 17 - 33% .

Kynningarmyndband

Efnisgjöld eru innheimt fyrir ákveðna áfanga og má sjá lista yfir það hér.

                                                         Niðurröðun á annir

1. önn 2. önn 3. önn 4. önn 5. önn 6. önn
 HEIL1HH04  HEIL1HD04  BKNS05*  DANS2LN05  BKNS05*  BKNS05*
 ÍSLE2HS05  LISA1HN05  DANS2OM05  ENSK/STÆF***  ENSK/STÆF***  ENSK/STÆF***
 LIME2ML06  LÍFS1FN04  ENSK2LS05  HREY1YY01**  3.þreps íslenska****  FEMA3FM02
 LÍFS1SN02  LÍFS1SN01  HREY1YY01**  ÍSLE2KB05  LISA3ÍS05  HEIM2HK05
 NÁLÆ1UN05  MARG1MV03  LISA2RA05  LISA3NÚ05  MARG2HG03   3.þreps íslenska****
 SJÓN1LF05  HUGM2HÚ05  MYNL2FF05  MYNL3TS10  MYNL3MÁ07  LIME3MU04
 SJÓN1TF05  MYNL2MA05  MYNL2LJ05   MYNL2GR04   MYNL3MS05  MYNL3LV05
   STÆF2TE05   MYNL2SK05      
32 32 36 35 35 31
*BKNS - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér bóknámssérhæfingu (sjá töflu fyrir neðan)
**HREY1YY01 - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér hreyfingu (sjá töflu fyrir neðan)
***ENSK/STÆF - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér ensku eða stærðfræði (sjá töflu fyrir neðan)
****3.ÞREPS ÍSLENSKA - þegar kemur að áfangavali annar þurfa nemendur að velja sér 3.þreps íslensku (sjá töflu fyrir neðan)

Nánari útskýringar á vali (samkvæmt brautarlýsingu)

 Nánari brautarlýsing                                                                                                                       Námsferilsáætlun

BRAUTARKJARNI                 1.ÞREP 2.ÞREP 3.ÞREP  
Íslenska ÍSLE 2HS05 → 2KB05           0 10 0  
Enska
ENSK 2LS05             0 5 0  
Stærðfræði
STÆF 2TE05             0 5 0  
Danska DANS 2OM05 → 2LN05           0 10  
Heilsa og lífstíll HEIL 1HH04 1HD04           8 0 0  
Náttúrulæsi NÁLÆ 1UN05             5 0 0  
Heimspeki HEIM 2HK05             0 5 0  
Lífsleikni LÍFS 1SN02 → 1SN01 - 1FN04         7 0 0  
Sjónlistir SJÓN 1LF05 - 1TF05           10 0 0  
Listir og menning LIME 2ML06 → 3MU04           0 6 4  
Listasaga LISA 1HN05 → 2RA05 → 3NÚ05 → 3ÍS05       5 5 10  
Myndlist MYNL 2MA05 - 3MS05 - 2SK05 - 2LJ05     0 15 5  
Myndlist MYNL  2FF05 - 3TS10 - 3MÁ07 - 2GR04 - 3LV05     0 9 22  
Margmiðlun MARG 1MV03 - 2HG03           3 3  
Ferilmappa FEMA 3FM02             0 0 2  
Hugmyndavinna HUGM  2HÚ05               _______0________ ________5________  ________0________  
                         
                  38 78 43 =159
**** Bundið áfangaval - Nemendur velja 10 af 40 ein.
Íslenska ÍSLE 3BB05 - 3KF05 - 3TS05 - 3ÞH05 - 3FS05 -  3KS05 - 3BL05 - 3BA05      
                        =10
*** Bundið áfangaval - Nemendur velja 15 af 80 ein.
Enska ENSK 2RM05 → 3VG05 - 3SS05 - 3VV05 - 3FV05 - 3TT05 - 3TB05 - 3MB05    
Stærðfræði STÆF 2AM05 - 2RH05 - 2VH05 - 3FD05 - 3HD05 - 2JG05 - 2LT05 - 3ÖT05      
                        =15
** HREYFING - Bundið áfangaval - Nemendur velja 2 af 4 ein.*
Hreyfing HREY 1BO01 - 1JÓ01 - 1ÚT01 - 1AH01              
*Þegar nemendur eru að velja áfanga fyrir næstu önn þá er mikilvægt að þeir velji tvo HREY áfanga, annan í aðalval og hinn í varaval. =2
* BÓKNÁMSSÉRHÆFING - Nemendur velja 15 einingar í einni grein
Þýska ÞÝSK 1RL05 → 1HT05 → 1RS05                
Spænska SPÆN 1RL05 → 1HT05 → 1RS05                
Efnafræði EFNA 2ME05 → 2EL05 → 3OH05                
Líffræði LÍFF 2LK05 - 2NÆ05 - 3SE05                
Félagsfræði FÉLA 2MS05 → 2FA05 → 3ML05 3KJ05               
Saga SAGA 2NM05 → 2SÍ05 → 3EM05                
Sálfræði SÁLF 2SF05 - 2SÞ05 → 3GG05                
Uppeldisfræði UPPE 2UK05 → 3MU05 - 2FF05                
                        =15
                         
                   Einingafjöldi brautar = 201

 

Uppfært 3. september 2020. 
Getum við bætt efni síðunnar?