Fara í efni

Forvarnarfulltrúi

Forvarnarfulltrúi:

Forvarnafulltrúi er Valgerður Dögg Oddudóttir Jónsdóttir. Hún er með viðtalstíma samkvæmt samkomulægi, til að panta tíma er hægt er að senda póst á netfangið vala.d.jonsdottir@vma.is

Stefna VMA í forvörnum

Verkmenntaskólinn á Akureyri leggur mikla áherslu á að nemendur hans tileinki sér jákvætt viðhorf til heilbrigðs lífernis og öðlist sterka sjálfsmynd og sjálfsvirðingu. Lögð er áhersla á eflingu félagslífs sem eflir félagsþroska nemenda og minnkar líkur á neyslu fíkniefna.

Skólinn vill einnig aðstoða þá sem hafa ánetjast vímuefnum og í skólanum gilda skýrar reglur um notkun tóbaks áfengis og annarra vímuefna.

Reglur:

  1. Öll meðferð og neysla tóbaks í skólanum og á lóð hans er bönnuð.
  2. Neysla og meðferð áfengis og annarra vímuefna er óheimil í skólanum   og hvarvetna þar sem nemendur koma fram í nafni hans.

Íhlutun:

  1. Verði nemandi uppvís að brotum á ofangreindum reglum kallar það skilyrðislaust á áminningu skólameistara, og er nemanda vísað til viðtals hjá forvarnafulltrúa þar sem fjallað er um vandamálið og bent á leiðir til úrbóta. Láti nemandi ekki af uppteknum hætti og verði vís að endurteknum brotum á ofangreindum reglum getur honum verið vísað úr skóla.
  2. Alvarleg brot, eins og neysla ólöglegra vímuefna eða dreifing og sala á þeim innan vébanda skólans eru kærð til lögreglu og getur leitt til tafalausrar brottvikningar úr skóla.
  3. Óskað er eftir því að nemendur VMA láti forvarnafulltrúa, námsráðgjafa, umsjónarkennara, skólahjúkrunarfræðing eða skólayfirvöld vita hafi þeir vitneskju  eða rökstuddan grun um hverskonar neyslu ólöglegra vímuefna eða sjálfsskemmandi hegðun nemenda. Íhlutun er betri en afkiptaleysi.
  4. Forvarnafulltrúi hefur fastan viðtalstíma. Einstaklingar sem leita til hans njóta fullst trúnaðar.

Framkvæmd

  1. Forvarnafulltrúi eða forvarnaráð hefur yfirumsjón með forvarnastefnu skólans, framkvæmd hennar og útfærslu. Forvarnafulltrúi sér um að kynna stefnuna fyrir starfsfólki og nemendum.
  2. Æskilegt væri að forvarnir kæmu inn í sem flestar námsgreinar skólans með einum eða öðrum hætti.
  3. Forvarnafulltrúi/forvarnaráð þarf að sjá um að reglulega séu haldnir fræðslufundir eða námskeið er tengjast forvörnum á sem flestum sviðum mannlífsins. Nemendum sé gerð skír grein fyrir skaðsemi ólöglegra fíkniefna og hvattir til heilbrigðs lífernis og á þennan hátt komi forvarnir beint inn í félagslíf nemenda.
  4. Forvarnafulltrúi er tengiliður nemenda við yfirvöld skólans í vímuefnamálum og hann hefur einnig tengsl við aðila í samfélaginu er málið varðar.

Upplýsingasíminn 800 5005 og netfangið info@rls.is eru samvinnuverkefni lögreglu og tollgæslu og liður í baráttunni við fíkniefnavandann. Hafir þú upplýsingar varðandi fíkniefni, mansal eða vændi hvetjum við þig til að koma þeim á framfæri við lögreglu. Fullrar nafnleyndar er heitið.

Uppfært 25. ágúst 2023 (HAH)

Getum við bætt efni síðunnar?