Fara í efni

Skólanefnd VMA: Þungar áhyggjur af rekstarumhverfi skólans

Á fundi sínum 10. desember sl. samþykkti skólanefnd Verkmenntaskólans á Akureyri ályktun þar sem koma fram miklar áhyggjur hennar af rekstrarumhverfi skólans. Ágúst Torfi Hauksson, formaður skólanefndar VMA, hefur sent ályktunina fyrir hönd skólanefndar til menntamálaráðherra, þingmanna Norðausturkjördæmis og formanns allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis.
 
Eftirfarandi er ályktun skólanefndar VMA:
 

Skólanefnd Verkmenntaskólans á Akureyri lýsir yfir þungum áhyggjum af rekstrarumhverfi skólans.

Á síðustu árum hefur rekstur hans orðið sífellt erfiðari. Þrátt fyrir mikið aðhald á öllum sviðum stefnir nú í að skólinn verði rekinn með verulegum halla árið 2014.

Enn hefur launastika reiknilíkansins, sem reiknar fé til rekstrar framhaldsskólanna, ekki verið leiðrétt og hefur mismunurinn verið um 20% á raunverulegum meðallaunum í skólunum og þeim launum sem líkanið gerir ráð fyrir. Þrátt fyrir að yfirvöld stefni að því að lækka þetta hlutfall á næsta ári mun muna um 12% sem þýðir tuga milljóna króna skekkju í rekstrarforsendum svo stórs skóla sem VMA.

Nú er svo komið að hlutfall launa er komið vel yfir 80% af rekstrarkostnaði. Þá þarf skólinn að greiða 12% af ráðstöfunarfé sínu í húsaleigu og til annars reksturs húsnæðis. Þetta þýðir að skólinn hefur aðeins 6-8% af fjárframlagi sínu til annars rekstrar. Hefur þetta komið niður á mörgum sviðum skólastarfsins eins og því að ekkert fé hefur verið afgangs síðustu árin til endurnýjunar tækja og búnaðar; hvorki í þágu hefðbundins náms, eins og á húsgögnum, tölvum eða sérhæfðum tækjum á sviði fjölbreytts verknáms skólans. Eftir margra ára samdrátt og hagræðingu er nú svo komið að skólinn á í erfiðileikum með að standa við skuldbindingar sínar gagnvart nemendum og gagnvart ríkissjóði og stefnir nú í 47 milljóna króna halla um næstu áramót, eða 3,5% af gjöldum yfirstandandi árs.

Skólanefnd Verkmenntaskólans á Akureyri hefur miklar áhyggjur af því í hvað stefnir og vill með orðum þessum vekja athygli á erfiðri stöðu þessarar mikilvægu menntastofnunar.