Fara í efni

Rafeindavirkjun góður grunnur fyrir tækninám á háskólastigi

Bjarki Guðjónsson vinnur að lokaverkefni sínu.
Bjarki Guðjónsson vinnur að lokaverkefni sínu.

Í desember ljúka tólf nemendur námi í rafeindavirkjun í VMA eftir sjö anna nám í skólanum – fyrst fjórar annir í grunndeild og siðan í þrjár annir í rafeindavirkjun. Þessa dagana eru nemendurnir önnum kafnir við að lokaverkefni sín sem jafnframt eru sveinsprófsverkefni og eru þau af ýmsum toga.

Ari Baldursson kennari segir atvinnumöguleika rafeindavirkja mjög góða. Starf þeirra hafi tekið nokkrum breytingum á undanförnum árum, algengast hafi verið að þeir ynnu á verkstæðum og sinntu viðgerðaþjónustu en slíkt sé að stórum hluta liðin tíð. Núna vinni þeir fjölbreytt tæknistörf og megi þar nefna hönnun og uppsetningu stýrikerfa og vinnu í tengslum við ljósleiðara.

Grunnur rafeindavirkja er ljómandi góður því til að byrja með taka þeir sama grunnnám og rafvirkjar. Raunar er töluvert algengt að nemendur í rafeindavirkjun ljúki einnig námi í rafvirkjun. Og það er líka algengt að nemendur í rafeindavirkjun taki jafnframt stúdentspróf og haldi síðan áfram tækninámi við háskóla.

Sem fyrr segir eru lokaverkefni rafeindavirkjanema af ýmsum toga. Akureyringurinn Bjarki Guðjónsson hefur unnið að því að hanna vindveðurstöð sem hefur þá virkni að loka eða opna glugga eftir því hvernig vindar blása. Virkar flókið og er það vissulega en Bjarki er með hlutina á hreinu og finnst ekki mikið mál að koma þessu öll heim og saman. Það krefst þó að sjálfsögðu mikillar nákvæmni og hugsunar að láta þetta allt saman vinna rétt saman.

Bjarki hefur mótaðar hugmyndir um næstu skref eftir að námi hans í rafeindavirkjun lýkur um jólin. Hann hyggst ljúka stúdentsprófi í vor og síðan er stefnan tekin á frekara nám í „megatrónik“ eða hátækniverkfræði í Sönderborg í Danmörku. Bjarki segist hafa flýtt fyrir sér í leiðinni að stúdentsprófi með því að taka fjarnámsáfanga á hverri önn. Hann segir engan vafa í sínum huga að með því að hafa farið þessa leið í náminu í átt að háskólanámi í hátækniverkfræði sé hann mun betur undirbúinn en hefði hann farið í bóklegt raungreinanám í framhaldsskóla.

Gabríel Snær Jóhannesson er eins og Bjarki skólabróðir hans sannfærður um að hann hafi valið rétt með því að velja þessa námsleið. Í framhaldinu horfir Gabríel til þess að fara, rétt eins og Bjarki, í hátækniverkfræði. Fyrst ætli hann þó að klára stúdentsprófið, væntanlega að ári liðnu. Auk rafeindavirkjunar stefnir Gabríel að því að ljúka réttindum í rafvirkjun. Hann segir að námið hafi komið sér að góðum notum síðustu sumur í vinnu fyrir fyrirtækið Rafmenn á Akureyri í Norðfjarðargöngum og við Þeistareykjavirkjun.
Það fer ekki á milli mála að Gabríel Snær hefur mikla ánægju af því sem hann er að læra og lokaverkefnið hans ber þess merki. Hann hefur verið að smíða smækkaða útgáfu af lyftara með m.a. þá sérstöku eiginleika að geta auk þess að fara aftur á bak og áfram ekið til hliðar. Hjólin undir lyftarann pantaði Gabríel erlendis frá og síðan tengir hann mótora við þau. Til að stjórna lyftaranum hefur hann hannað fjarstýringu.
Gabríel teiknaði upp lyftarann og skar síðan út í Fab Lab smiðjunni í VMA. Hann segir að smiðjan opni alveg nýjar víddir og ánægjulegt sé að geta nýtt sér þennan möguleika.
Gabríel segir mikilvægt að námið veiti nemendum rými til þess að vinna og þróa hugmyndir sínar frá grunni undir góðri handleiðslu kennara. Það sé þroskandi og efli nemendur til lengri tíma litið.