Fara í efni

Frestun prófa og próftaka utan auglýsts prófstaðar

FRESTUN PRÓFA

Nemendum sem hafa erfiða próftöflu gefst tækifæri til að fresta einu prófi til sjúkraprófa. Ekki er þó hægt að fresta verklegum prófum.

Þessi frestun hefur engin áhrif á rétt nemandans til sjúkraprófa í öðrum greinum, enda séu þá veikindi sönnuð með læknisvottorði.

 

Kostnaður við þessi aukapróf er kr. 1000 kr. og greiðist við skráningu.

Þeir nemendur sem vilja nota sér þennan rétt þurfa að skrá sig á skrifstofu skólans í síðasta lagi:
 

2. desember

Eftir þann tíma verður ekki tekið við skráningum.

  

Sjúkrapróf verða miðvikudaginn 14.des og fimmtudaginn 15. des  kl. 9.00 og 13:30

 
 PRÓFTAKA UTAN AUGL. PRÓFSTAÐAR
 

Áfangastjórar geta leyft nemanda að þreyta próf í öðrum skóla eða skólastofnun, sendiráðum eða samþykktum stöðum, þó ekki í nærumhverfi skólans. Þessi próf eru tekin á auglýstum próftíma.

Hver nemandi getur að hámarki sótt um að flytja tvö próf.  Próf sem eru í fyrstu viku prófa er ekki hægt að taka utan VMA (í heimabyggð).
 

Kostnaður við próftöku utan auglýst prófstaðar er kr. 2000 kr.  á próf og greiðist við afhendingu umsóknar. Annar kostnaður sem fellur til á próftökustað er ekki innifalinn í þessu gjaldi.

 

Þeir nemendur sem vilja nota sér þennan rétt þurfa að skrá sig á skrifstofu skólans í síðasta lagi:

 

2. desember

Eftir þann tíma verður ekki tekið við skráningum.

Nemandinn fær sjálfur leyfi til próftöku hjá viðkomandi skóla (stofnun)

Hafi nemandi rétt á lengri próftíma heldur hann þeim rétti. Öðrum sérrúrræðum er ekki hægt að verða við séu próf tekin annars staðar.