Fara í efni

Húsasmíði (HÚ)

Húsasmiður er lögverndað starfsheiti og húsasmíði er löggild iðngrein. Markmið námsins er að gera nemendum kleift að takast á við þau viðfangsefni sem húsasmiðir inna af hendi, þ.e. nýsmíði og viðhald mannvirkja, bæði stór og smá. Námið samanstendur af bóklegu námi í skóla og verklegu námi á vinnustöðum. Nám sem fer fram á vinnustað er samtvinnað bóklega náminu út námstímann og hefur að markmiði að þjálfa nemendur í vinnuferlum, auka vinnufærni þeirra á atvinnumarkaði, þjálfa samvinnu á vinnustað og auka getu nemenda til þess að takast á við raunverulegar aðstæður úti í atvinnufyrirtækjum.

Námið tekur fjögur ár að jafnaði sem skiptast í 5 annir í skóla og 54 vikna starfsþjálfun á vinnustað.
Við lok húsamíðanámsins staðfesta nemendur kunnáttu sína og færni í sveinsprófi er veitir rétt til starfa í iðninni og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs.

Inntökuskilyrði á brautina eru að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun einnig hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast. Ef fleiri sækja um nám á brautinni en skólinn getur tekið við getur inntökuviðmið orðið hærra en lágmarkið.

Fyrsta önnin felst í aðfararnámi byggingagreina, þ.e. húsasmíði, húsgagnasmíði, málaraiðn, múrsmíði, pípulagningum og dúkalögn. Önnin er sameiginlegur grunnur fyrir byggingagreinarnar og inniheldur kjarnagreinar og iðnnámsgreinar, bæði bóklegar og verklegar. Næstu fjórar annir innihalda faggreinar (iðnnámsgreinar) í húsasmíði, auk kjarnagreina sé þeim ólokið. Námið felst í bóknámi og verknámi í skóla og starfsþjálfun á vinnustað. Náminu lýkur með burtfararprófi úr framhaldsskóla og sveinsprófi þegar nemandinn er tilbúinn.

Nánari brautarlýsing

Efnisgjöld eru innheimt fyrir ákveðna áfanga og má sjá lista yfir það hér.

Hægt er að nálgast skipulag kvöldskóla í húsasmíði hér.

Niðurröðun á annir

Grunnnám bygginga -greina (GNB)

Húsasmíði (HÚ)
1.önn 2.önn 3.önn 4.önn 5.önn 6.önn
 EFRÆ1BV05  GRUN2ÚF04  BURÐ3BK03    INNA2IK03 
 STAÞ2HS20  ÁÆST3VG05
 FRVV1SR03
 HEIL1HD04
 ENSK2LS05
 TEIV2GH05
   LOVE3ÞR06
 GRUN1FF04  ÍSLE2HS05
 TEIV2BT05  TRÉS2II10 
 STAÞ2HS30  MÓTA3US03   
 HEIL1HH04  LÍFS1SN01  TIMB3VS10  Frjálst val    TEIV3ÞT05
 LÍFS1SN02
 TRÉS2NT04 
 TSVÉ2FT02 
 
 STAÞ3HS30  TRÉS3SH03
 STÆF2RH05
 TRÉS2PH10  
     VIÐB3VE03
 TRÉS1AB01  SKYN2EÁ01
       
 TRÉS1SL06
 
       
 
         
 
         
30

29        

 

 

BRAUTARKJARNI          1.ÞREP  2.ÞREP  3.ÞREP  
Íslenska ÍSLE 2HS05     0 5 0  
Enska
ENSK 2LS05     0 5 0  
Stærðfræði
STÆF 2RH05     0 5 0  
Heilsa og lífstíll HEIL 1HH04 - 1HD04     8 0 0  
Lífsleikni LÍFS 1SN02 - 1SN01     3 0 0  
Skyndihjálp SKYN 2EÁ01     0 1 0  
Áætlanir og gæðastjórnun ÁÆST 3VG05     0 0 5  
Burðarvirki BURÐ 3BK03     0 0 3  
Efnisfræði EFRÆ 1BV05
    5 0 0  
Framkvæmdir og vinnuvernd FRVV 1SR03     3 0 0  
Grunnteikning GRUN 1FF04 - 2ÚF04   4 4 0  
Innanhúsklæðingar INNA 2IK03     0 3 0  
Lokaverkefni LOVE 3ÞR06     0 0 6  
Mótavinna og uppsláttur MÓTA 3US03     0 0 3  
Starfsþjálfun STAÞ 2HS20 - 2HS30 - 3HS30   0 50 30  
Teikningar og verklýsingar TEIV  2BT05 - 2GH05 - 3ÞT05 0 10 5  
Trésmíði TRÉS 1AB01 - 1SL06 - 2NT04 - 2PH10 - 2II10 - 3SH03 7 24  3  
Timburhús TIMB 3VS10     0 0 10  
Tölvustýrðar vélar TSVÉ 2FT02     0 2 0  
Viðhald og endurbætur VIÐB 3VE03     0 0 3  
           ___________
___________  ___________   
       
   30 109   68 = 207
                 
Frjálst val
                 = 5
           Einingafjöldi brautar = 212 

 

Uppfært 1. apríl 2022
Getum við bætt efni síðunnar?