Fara í efni

ÖRSK1ÖR02 - ÖRSK1ÖR2

Öryggismál og skyndihjálp

Einingafjöldi: 2
Þrep: 1
Í áfanganum er fjallað um öryggismál og aðbúnað á vinnustöðum. Nemendur þurfa að kunna grunnatriði skyndihjálpar svo sem fyrstu viðbrögð við áföllum og slysum. Nemendur fá þjálfun í hvað beri að gera þegar þeir koma að slysum eða þegar óhöpp verða. Hér er átt við atriði eins og hvert á að hringja, hvernig á að tryggja vettvang og hvaða kröfur eru gerðar til þess er fyrstur kemur á vettvang. Nemandi kynnist öryggisþáttum vinnustaða eins og neyðarútgöngum, viðbrögðum við bruna og öðrum þáttum er tengjast öryggsmálum í matvælagreinum. Einnig er fjallað um grunnþætti er varða atvinnusjúkdóma.

Þekkingarviðmið

 • lögum og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og vinnuöryggi á vinnustöðum
 • skipulagi brunavarna á vinnustöðum og kröfum um öryggismál
 • vinnuslysum og helstu orsökum þeirra
 • hvað þarf að hafa í huga varðandi tilkyningu vinnuslysa
 • meðferð hættulegra efna
 • mismunandi gerðum slökkvitækja og notkun þeirra
 • miklvægi réttar líkamsbeitingar og helstu atvinnusjúkdómum í matvælagreinum
 • öryggiskröfum sem gerðar eru til tækja, véla og annars búnaðar sem notaður er við dagleg störf í matvælagreinum og eftirlitsskyldu með þeim
 • fjórum skrefum skyndihjálparkeðjunnar sem eru að; tryggja öryggi á vettvangi, meta ástand slasaðra eða sjúkra, sækja hjálp og veita skyndihjálp
 • helstu áverkaeinkennum og réttum viðbrögðum við þeim
 • helstu einkennum bráðra veikinda og réttum viðbrögðum við þeim

Leikniviðmið

 • bregðast við slysum á vinnustað
 • umgangast og beita öryggisbúnaði og tækjum
 • umgangast hættuleg efni
 • umgangast vélar og tæki af öryggi
 • leita upplýsinga í lögum og reglum um öryggi, aðbúnað og hollustuhætti á vinnustað
 • sýna rétt viðbrögð við slysum
 • meta ástand sjúkra og slasaðra
 • veita skyndihjálp við slys og bráð veikindi

Hæfnisviðmið

 • bregðast rétt við hvers kyns utanaðkomandi hættum
 • átta sig á réttindum og skyldum starfsmanna á vinnustað
 • fyrirbyggja óhöpp og slys á vinnustað
 • beita slökkvitækjum rétt
 • geta veitt sálræna skyndihjálp
 • geta veitt endurlífgun og kunna á sjálfvirk stuðtæki í neyðartilfellum
 • geta lagt sjúkling í læsta hliðarlegu og tryggt þannig öryggi hans
 • geta bundið um sár og flutt sjúkling til við yfirvofandi hættu
Nánari upplýsingar á námskrá.is
Getum við bætt efni síðunnar?