Fara í efni

Upplýsingar um umsóknir/innritun

Innritun á haustönn 2024

Sameiginlegt umsóknartímabil framhaldsskóla sem bjóða upp á innritun fyrir nám á haustönn 2024 verður sem hér segir: 

  • Innritun eldri nemenda fer fram 15. mars til 31. maí 2024
  • Innritun nemenda í 10. bekk fer fram 20. mars til 8. júní 2024
  • Innritun á starfsbrautir fer fram 1.-29. febrúar 2024

Hér er hægt að finna gagnlegar upplýsingar um innritun

Almennar upplýsingar um innritun í framhaldsskóla má finna á vef Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu. Þegar búið er að opna fyrir umsóknir er hægt að sækja um og skoða stöðu umsókna á sama vef.

Hægt er að sækja um eftir að formlegur innritunartími (31.maí) er runninn út hér.  ATH! Þetta á ekki við um nýnema (árgangur 2008).

Sótt er um nám í VMA í gegnum innritunarvef Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu hér. Hægt að óska eftir aðstoð frá sviðsstjórum brauta og námsráðgjöfum skólans.
Umsækjendur um undirbúningsnám fyrir búfræði í LbhÍ sækja um á náttúruvísindabraut (NÁB) en skrifa búfræði í athugasemd.

Brautir í boði á haustönn 2024

Námsbraut Athugasemdir
Grunnnám málm- og véltæknigreina (GNM) Nemendur sem stefna t.d. á stálsmíði, vélvirkjun eða vélstjórn innrita sig í grunnnám málm-og tæknigreina
Bifvélavirkjun (BVV) Nýnemar innrita sig á grunnnám málm-og tæknigreina
Stálsmíði (SM8) Nýnemar innrita sig í grunnnám málm-og tæknigreina. Einungis innritað á 3.önn og með fyrirvara um nemendafjölda og breytt skipulag
Vélstjórn B (VB) Einungis fyrir þá sem hafa lokið grunnnámi málm- og véltæknigreina - Nýnemar innrita sig í grunnnám málm-og tæknigreina
Vélstjórn C (VC) Einungis fyrir þá sem hafa lokið vélstjórn B
Vélstjórn D (VD) Einungis fyrir þá sem hafa lokið vélstjórn C
Vélvirkjun (VS8) Einungis fyrir þá sem hafa lokið grunnnámi málm- og véltæknigreina
Grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina (GNB) Nemendur sem stefna á húsasmíði, pípulagnir eða múriðn innrita sig í grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina
Húsasmíði (HÚ) Nýnemar innrita sig í grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina.
Pípulagnir (PL9) Eingöngu innritað á lokaönn haustönn 2024. Nýnemar innrita sig í grunnnám bygginga- og mannvirkjagreina.
Grunnnám matvæla- og ferðagreina (GNV) Nemendur sem stefna á kokkinn eða þjóninn innrita sig í grunnnám matvæla- og ferðagreina
Grunnnám rafiðna (GNR) Nemendur sem stefna á rafeindavirkjun eða rafvirkun innrita sig í grunnnám rafiðna
Rafeindavirkjun (RE) Einungis fyrir þá sem hafa lokið grunnnámi rafiðna - Nýnemar innrita sig í grunnnám rafiðna
Rafvirkjun (RK9) Einungis fyrir þá sem hafa lokið grunnnámi rafiðna - Nýnemar innrita sig í grunnnám rafiðna
Brautabrú (BB) Nemendur sem ekki hafa lokið námsskrá 10.bekkjar með fullnægjandi árangri
Félags- og hugvísindabraut (FÉB) Veitir nemendum góða og almenna þekkingu á sviði félags- og hugvísinda
Fjölgreinabraut (FJB) *Nýnemar sem stunda tónlistarnám við Tónlistarskólann á Akureyri og hyggjast stunda námið samhliða. Hafið samband við sviðsstjóra stúdetnsprófsbrauta, omar.kristinsson@vma.is.
Hársnyrtiiðn (HÁ) Eingöngu innritað á 3. og 6.önn
Íslenskubrú (ÍB) *Námsbrautin er opin þeim nemendum af erlendum uppruna sem hafa litla sem enga kunnáttu í íslensku og náð hafa framhaldsskólaaldri.
Íþrótta- og lýðheilsubraut (ÍLB) Veitir nemendum góða og almenna þekkingu á sviði íþrótta- og heilsufræða.
Listnáms- og hönnunarbraut - myndlistarlína (LMB) *Nemendur innritast á listnámsbraut skv. nýju skipulagi á haustönn 2024.
Náttúruvísindabraut (NÁB) Veitir nemendum góða og almenna þekkingu á sviði náttúruvísinda. Nemendur sem hyggja á búfræði sækja um þessa braut.
Sérnámsbraut (SNB) Innritunartímabili fyrir nýnema er lokið, komi umsóknir fá þær efnislega meðferð
Sjúkraliðabraut (SJB) *Með fyrirvara um nemendafjölda og breytt skipulag.
Starfsbraut (STB) Innritunartímabili fyrir nýnema er lokið, komi umsóknir fá þær efnislega meðferð
Viðbótarnám til stúdentsprófs (VNS) Einungis fyrir nemendur sem hafa lokið iðn- og starfsnámi
Viðskipta- og hagfræðabraut (VHB) Veitir nemendum góða og almenna þekkingu á sviði viðskipta- og hagfræðigreina

 

Inntökuskilyrði nýnema

Alla jafna þarf að ljúka kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri til að komast í iðnnám, starfsnám og á námsbrautir til stúdentsprófs.

Inntökuskilyrði á iðnnáms-, starfsnáms- og stúdentsprófsbrautir er C í ensku, íslensku og stærðfræði.

 
Enska
Íslenska
Stærðfræði
1.þrep - Grunnur 1

* eða D

* eða D

* eða D

1.þrep - Grunnur 2

C

C

C

2.þrep

C+, B eða A

C+, B eða A

C+, B eða A

 

Ef kemur til fjöldatakmarkana við innritun á brautir eða í áfanga, mun skólinn fyrst og fremst hafa til hliðsjónar árangur í kjarnagreinum, skyldum greinum, umsagnir úr grunnskóla og ástundun.

Hér má sjá í hvaða röð áfangar í stærðfræði, íslensku og ensku raðast miðað við grunnskóla einkunn

Stærðfræði - yfirlit
Íslenska - yfirlit
Enska - yfirlit

 

Nánari upplýsingar um innritun má sjá á síðunni innritun.is

Innritun úr 9.bekk

Athygli er vakin á auglýsingu um breytingu á aðalnámskrá grunnskóla og greinasviðum með aðalnámskrá grunnskóla. Breytingarnar varða brautskráningu úr grunnskóla áður en 10 ára skyldunámi er lokið. Í auglýsingu nr. 894/2016, sem birt var í Stjórnartíðindum 31. október 2016, staðfesti mennta- og menningarmálaráðherra breytingar á aðalnámskrá grunnskóla og greinasviðum með aðalnámskrá grunnskóla. Meginbreytingin lýtur að því að ef niðurstöður samræmdra könnunarprófa sýna að nemandi í 9. bekk hefur sýnt framúrskarandi (A) eða góða hæfni (B) samkvæmt hæfnikröfum 10. bekkjar og náð framúrskarandi árangri í öðrum greinum geta foreldrar óskað eftir því við skólastjóra grunnskóla að barn þeirra sé útskrifað úr grunnskóla áður en tíu ára skyldunámi er lokið. Sjá nánari í frétt á heimasíðu mennta- og menningarmálaráðuneytis. Nánari upplýsingar hér.

Almenn inntökuskilyrði

Eftirfarandi reglur gilda um inntöku nemenda í Verkmenntaskólann á Akureyri.

  1. Nemandi, sem lokið hefur námi í grunnskóla eða hlotið aðra jafngilda menntun, á rétt á að hefja nám í Verkmenntaskólanum að fullnægðum kröfum um starfsþjálfun þar sem hennar er krafist
  2. Umsækjandi sem orðinn er 18 ára getur hafið nám í skólanum þótt hann hafi ekki lokið grunnskólaprófi eða sambærilegu prófi.
  3. Nemendur með lögheimili í sveitarfélögum sem eiga aðild að skólanum hafa alla jafna forgang um skólavist.
  4. Nemendur sem búa utan þessa svæðis og óska að stunda nám sem ekki er í boði í heimabyggð þeirra hafa jafnan rétt og heimamenn.

Mat á námi úr öðrum skólum

Ef nemandi flyst á milli skóla, halda þeir áfangar einkunn sinni sem hann flytur með sér, samræmist þeir námskrá Verkmenntaskólans. Aðra áfanga má meta sem valgreinar. Nemandi skal hvorki hagnast né tapa á því að flytja á milli skóla, falli fyrra nám að því námskerfi sem Verkmenntaskólinn býður.

Innritunargjöld

Öllum nemendum skólans ber að greiða innritunargjald og er greiðsla þess forsenda fyrir því að þeir fái að stunda nám við skólann. Innheimta þessara gjalda fer fram í júní fyrir haustönn og í nóvember fyrir vorönn. Greiðsla innritunargjalda er staðfesting á að nemandinn ætli að nýta sér skólavistina, sé greitt eftir eindaga hækkar innritunargjaldið skv. ákvörðun skólanefndar.

Gjöld í fjarkennslu og meistaranámi eru með öðrum hætti og þurfa nemendur þar að standa undir þriðjungi kennslukostnaðar.

Heimavist

Nemendur sem óska eftir að búa á heimavist þurfa að sækja um það sérstaklega. Sameiginleg heimasvist VMA og MA er í göngufæri frá skólanum. Hér er hægt að fá upplýingar um heimavistina.

Getum við bætt efni síðunnar?