Flýtilyklar

Foreldraráđ VMA

Fundur í stjórn foreldrafélags

Haldinn var fundur í stjórn foreldrafélags VMA þriðjudaginn 7. október. Á fundinum var Halldór Karlsson kosinn formaður félagsins. Halldór er með netfangið halldor@forever.is

Kynningarfundur fyrir foreldra nýnema

Kynningarfundur fyrir foreldra nýnema í VMA var haldinn í Gryfjunni þriðjudaginn 3. september kl. 17-19 . Á fundinum fengu foreldrar og forráðamenn upplýsingar um nám barna sinna, hittu umsjónarkennara þeirra og fengu upplýsingar um skólastarfið almennt. Jafnframt óskaði skólameistari eftir foreldrum til að starfa í foreldrafélagi VMA og er kominn 10 manna hópur sem mun skipta með sér verkum innan foreldrafélagsins. Stjórnin heldur fundi 2-3 á önn og formaður foreldrafélags situr fundi skólanefndar sem fundar einu sinni í mánuði. Allir foreldrar fá fundaboð þegar haldnir eru fundir sem oftast eru um leið kynningarfundir um ýmis mál er varða skólastarfið, nám nemenda, félagslífið og líðan nemenda í skólanum.

Skólameistari hefur sent út fréttabréf til foreldra með upplýsingum um skólastarfið í upphafi annar.

VMA 3. september 2014 (SHJ)

Starfsáæltun - skóladagatal

Nú er skóladagatal haustannar 2014 komið inn á vef skólans. Ef gerðar eru breytingar eru þær kynntar nemenendum með tölvupósti eða tilkynningum á heimasíðu skólans.

VMA 3. september 2014 (SHJ)

Upplýsingar að loknu verkfalli

Nýtt og uppfært skóladagatal er komið á heimasíðu skólans. Foreldrum og nemendum er bent á að kynna sér þær breytingar sem hafa orðið á skipulagi skóladaga í apríl og maí. Sérstaklega er vakin athygli á því að kennsla hefst á þriðjudegi eftir páska og kennsla verður á sumardaginn fyrsta. Einn laugardagur verður nýttur fyrir opna stoðtíma og þá geta nemendur komið og hitt kennara sína, komið með fyrirspurnir og fengið leiðbeiningar. Ekki verður hefbundin kennsla þennan dag. Útskriftardagur er óbreyttur og skóla lýkur með brautskráningu 24. maí. Ef þarf að gera breytingar á skóladagatali þá birtum við þær  á heimasíðu skólans og/eða með tölvupósti. Nemendur eiga að lesa vma tölvupóst sinn reglulega. 

Skólastjórnendur og kennarar hvetja nemendur til að nýta vel þá daga sem eftir eru af kennslu annarinnar og fylgjast vel með ef breytingar verða á skilum á verkefnum eða á öðru námsmati. Kennarar eiga að senda nemendum tölvupóst (á vma-netfang nemenda) ef gerðar eru breytingar á námsmati. Foreldrar eru í lykilaðstöðu til að hvetja börn sín áfram með námið, hvetja þau til að leita til kennara (t.d. nota viðtalstíma þeirra) og skipuleggja sig vel. Foreldrum er að sjálfsögðu velkomið að hafa samband við kennara, námsráðgjafa og stjórnendur.

Prófataflan verður birt 11. apríl. Nemendur hafa tækifæri til að færa til próf yfir á sjúkraprófsdaga og þarf að sækja um það í síðasta lagi föstudaginn 2. maí. Það er gert á skrifstofunni. Þeir nemendur sem þurfa lengri prófatíma eða önnur sérúrræði í lokaprófum þurfa að sækja um það í síðasta lagi 11. apríl. 

VMA 8. apríl 2014 (SHJ).

Starfsáæltun - skóladagatal

Nú er skóladagatal haustannar 2013 komið inn á vef skólans. Ef gerðar eru breytingar  eru þær kynntar nemenendum með tölvupósti eða tilkynningum á heimasíðu skólans. 

VMA 13. september 2014 (SHJ)

Kynningarfundur fyrir foreldra nýnema

Kynningarfundur fyrir foreldra nýnema í VMA verður haldinn þriðjudaginn 3. september 2013 kl. 17 í Gryfjunni VMA, gengið inn að austan. Á fundinum fá foreldrar og forráðamenn upplýsingar um nám barna sinna, hitta umsjónarkennara þeirra og fá upplýsingar um skólastarfið almennt. Jafnframt mun skólameistari óska eftir foreldrum til að starfa í foreldrafélagi VMA. Stjórnin heldur fundi 2-3 á önn og formaður foreldrafélags situr fundi skólanefndar sem fundar einu sinni í mánuði. 

Skólameistari hefur sent út fréttabréf til foreldra  með upplýsingum um skólastarfið í upphafi annar og fundaboði á kynningarfundinn. Sjáumst sem flest. 

Skólameistari. 

Foreldraráð VMA

 
Á kynningarfundi með foreldrum sem haldinn var í skólanum þann 22. september 2005 var stofnað Foreldrafélag VMA. Markmið félagsins er að vera sterkur málsvari nemenda og gæta hagsmuna þeirra bæði innan skólans og utans.

 Lög félagsins eru eftirfarandi:

Útskrift í Hofi vorið 2012Félagið heitir Foreldrafélag VMA.   Heimili félagsins og varnarþing er í Verkmenntaskólanum á Akureyri.

Félagsmenn eru foreldrar og forráðmenn nemenda VMA, nema þeir sem tilkynna að þeir óski ekki aðildar að félaginu.

Tilgangur félagsins og markmið eru:

  • Að efla samstarf milli foreldra um málefni sem varða velferð, menntun og þroska nemenda.
  • Að vera vettvangur samstarfs og samráðs foreldra og forráðamanna nemenda.
  • Að tryggja gott samstarf foreldra og forráðamanna , nemendafélaga og starfsfólks skólans.
  • Að skapa farveg fyrir samskipti við stjórnendur skólans um málefni og hagsmuni ólögráða nemenda sérstaklega bæði gagnvart námsaðastæðum og þjónustu af hálfu skólans.
  • Að styðja heimili og skóla í að skapa nemendum góð uppeldis- og menntunarskilyrði.

Aðalfundur er æðsta vald í málefnum félagsins og skal hann haldinn á fyrstu vikum skólaárs og helst í tengslum við kynningardaga á vegum skólans.   Auglýsa skal aðalfundinn með viku fyrirvara með að minnsta kosti einni opinberri auglýsingu og í útsendum gögnum frá skólans hálfu. 

Stjórn:  Á aðalfundi skal kosin fimm manna stjórn og þrír til vara, til eins árs í senn.   Skal formaður kosinn beinni kosningu, en stjórn skiptir með sér verkum að öðru leyti.   Stjórn stýrir starfi félagsins milli aðalfunda. Henni
ber að halda gerðabók og kynna störf sín m.a. með miðlun fundargerða og annarra upplýsinga í gegn um heimasíðu skólans.  Einfaldur meirihluti ræður úrslitum við atkvæðagreiðslu og skal meirihluti stjórnarmanna vera viðstaddur afgreiðslu mála.

Stjórn félagsins hefur umboð til að kalla til almennra foreldrafunda um einstök málefni, en ávallt skal hafa samráð við skólameistara um slíka fundarboðun.  Stjórnendum og starfsmönnum skólans skal heimilt að sækja foreldrafundi sem haldnir eru í nafni félagsins.

Stjórn félagsins er heimilt að taka við styrkjum og beita sér fyrir fjáröflun í þágu félagsins en er ekki heimilt að innheimta félagsgjöld.   Heimilt er að stofna styrktarsjóð Foreldrafélags VMA, en setja skal slíkum sjóði reglugerð sem staðfest er af aðalfundi félagsins.   Stjórn leitar samkomulags við skólameistara varðandi varðveislu gagna foreldrafélagsins, aðstöðu fyrir fundahöld og aðgang að nafnalistum, útsendingu gagna, upplýsingamiðlun á heimasíðu og aðra þætti er varða samskipti við foreldra almennt.

Lögum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi og skulu tillögur til lagabreytinga berast stjórn a.m.k. 14 dögum fyrir aðalfund. Geta skal lagabreytinga í fundarboði  og skal helmingur fundarmanna greiða löglega uppborinni breytingartillögu atkvæði til að hún teljist samþykkt.

Stjórn Foreldrafélags VMA er þannnig skipuð:

Ný stjórn er skipuð að hausti - Formaður foreldrafélagsins 2014-2015 er Halldór Karlsson  (halldor@forever.is). Tengiliður skólans við foreldrafélagið er Hjalti Jón Sveinsson skólameistari (hjalti@vma.is). 

Endurskoðað 14. mars 2014

VERKMENNTASKÓLINN Á AKUREYRI

Hringteig 2
600 Akureyri
Sími 464 0300 / Fax 464 0301

Kt. 531083-0759

vma[ hjá ]vma.is

Skrifstofa VMA
er opin alla virka daga frá kl. 08:00 - 15:00