Skólareglur

Skólareglur Umgengni:   Nemendum ber ađ ganga vel um húsnćđi skólans og lóđ. Ţeim ber ađ fleygja öllu rusli í ţar til gerđ ílát hvort sem er inni í

Skólareglur

Skólareglur
 1. Umgengni:  
  Nemendum ber að ganga vel um húsnæði skólans og lóð.
  Þeim ber að fleygja öllu rusli í þar til gerð ílát hvort sem er inni í skólanum eða á lóð hans.
  Nemendum ber að fara úr útiskóm og ganga frá þeim í þar til ætluðum hillum í hverri kennsluálmu eða læstum skápum, sem fyrir er komið á tilteknum stað í skólanum. Ber þeim að merkja skó sína vel.
 2. Reykingar eru óheimilar í húsnæði skólans og á lóð hans. Það sama á við um tóbaksnotkun af öðru tagi.
 3. Neysla og meðferð áfengis og annarra vímuefna er óheimil í skólanum og innan vébanda hans að öðru leyti. Þar með eru taldir viðburðir á vegum nemenda sem fram fara annars staðar og  ferðalög í nafni skólans.
 4. Meðferð á eigum skólans:
  Nemendum ber að fara vel með þá muni sem þeir fá að láni í tengslum við kennslu eða aðra starfsemi í skólanum. Slíkt lán á að vera með vitund og samþykki kennara eða annarra starfsmanna þegar það á við. Öllum hlutum ber að skila í sama ástandi innan tiltekins tíma.
  Eiga slík lán við um hluti á borð við:
  • tölvur og annan búnað tölvustofu
  • verkfæri og annan búnað af verkstæðum skólans
  • kennslutæki af öðru tagi, eins og segulbandstæki, sjónvörp, myndbandstæki
  • bækur af bókasafni
  • annað, t.d. lykla
 5. Að taka hluti ófrjálsri hendi, hvort sem er úr eigu skólans, starfsmanna hans ellegar nemenda, er þjófnaður sem kann að verða kærður til lögreglu.
 6. Hegðun í tímum og á öðrum vettvangi innan vébanda skólans.
  Truflun í kennslustundum af hvaða tagi sem er (tala saman, sinna ekki fyrirmælum kennara, notkun farsíma o.s.frv.) er með öllu óviðunandi. Ber nemanda að taka tillit til annarra í þeim efnum og gæta þess að hann valdi ekki ónæði.
  Kennari hefur fulla heimild til þess að taka á slíkum málum.
  Ef nemandi tekur ekki tillit til athugasemda kennara um slíka hegðun er kennara heimilt að vísa honum úr tíma.
  Við endurtekin brot og ef brot telst af einhverjum ástæðum alvarlegt, ber kennara að vísa nemanda til skólameistara eða aðstoðarskólameistara sé sá fyrrnefndi ekki viðlátinn.
 7. Ástundun.
  Þegar nemandi staðfestir umsókn sína um skólavist hefur hann jafnframt samþykkt að fara að þeim reglum sem í skólanum gilda og leitast við að uppfylla þær kröfur sem skólinn gerir til hans um námið.
  Ber nemendum því að stunda námið af samviskusemi. Í því felst m.a. að þeir taki þátt í tímum og fylgist með, komi undirbúnir í kennslustundir og vinni og skili verkefnum á tilsettum tíma. Ef í ljós kemur að nemandi stundar ekki námið í einstökum áföngum sem skyldi á hann á hættu að missa próftökurétt sinn.
 8. Neysla matar og drykkjar í kennslustofum er óheimil nema sérstaklega hafi verið samið um slíkt við kennara.
 9. Tölvur:  
  Um notkun nemenda á tölvubúnaði gilda reglur sem gefnar eru út sérstaklega og eru nemendum aðgengilegar. Viðurlög við brotum á þeim eru þau sömu og að neðan greinir um brot af öðru tagi.
 10. Viðurlög
  Kennarar og aðrir starfsmenn skólans hafa fullt umboð til þess að tilkynna brot til skólameistara. Verða á þeim vettvangi ákveðin frekari viðurlög.
  Ítrekuð brot og þau sem talist geta alvarleg, hvort sem er í tengslum við umgengni, meðferð á eigum skólans eða agabrot í kennslustundum eða annars staðar innan vébanda skólans, geta varðað brottvikningu. Sé málið talið það alvarlegt er fjallað um það á vettvangi skólaráðs áður en endanleg ákvörðun um viðurlög er tekin.
  Sé um að ræða brot á borð við eiturlyfjaneyslu,  sölu eða dreifingu á slíkum efnum, þjófnað eða innbrot, hvort sem er inn í hús og hirslur skólans ellegar tölvubúnað hans, er mál kært til lögreglu.

 

Verkmenntaskólinn á Akureyri

Hringteig 2
600 Akureyri
Sími 464 0300 / Fax 464 0301
Kt. 531083-0759
vma@vma.is

Skrifstofa VMA
er opin alla virka daga frá kl. 08:00 - 15:00